“อานนท์-รุ้ง-ไมค์-เพนกวิน”ระทึกศาลรธน.ชี้ชะตาพรุ่งนี้ล้มล้างการปกครองฯ

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
09 พ.ย. 2564 เวลา 5:38 น. 375

“อานนท์-รุ้ง-ไมค์-เพนกวิน” และพวกรวม 8 คน ระทึก ศาลรธน.ชี้ชะตาพรุ่งนี้ คดีล้มล้างการปกครองฯ ออกคำสั่งคุมเข้มอ่านคำวินิจฉัย กำหนดบุคคลเข้าห้องพิจารณา ประกาศเป็นพื้นที่รักษาความปลอดภัย 10 พ.ย. ตั้งแต่เวลา 00.01 น.ถึงเวลา 23.59 น.

วันนี้(9 พ.ย.64) ศาลรัฐธรรมนูญได้ออกคำสั่งกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยรองรับการอ่านคำวินิจฉัยในวันพรุ่งนี้ (10 พ.ย.64) ในคดีที่นายณฐพร โตประยูร ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของ อานนท์ นำภา, ภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์, ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล หรือ รุ้ง, พริษฐ์ ชิวารักษ์ หรือ เพนกวิน, จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์, สิริพัชระ จึงธีรพานิช, สมยศ พฤกษาเกษมสุข และ อาทิตยา พรพรม รวม 8 คน

 

กรณีชุมนุมปราศรัยเมื่อวันที่ 10 ส.ค.2563 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อเสนอข้อเรียกร้อง 10 ข้อเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

 

โดยคำสั่งดังกล่าวระบุเหตุผลว่า เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณที่ทำการศาล  คุ้มครองประโยชน์สาธารณะและเพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดบุคคลให้เฉพาะผู้ร้อง ผู้ถูกร้องผู้รับมอบอำนาจ หรือ ผู้รับมอบฉันทะ หรือ ผู้ที่ศาลอนุญาต รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นอยู่ในห้องพิจารณาคดีเพื่อรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลในวันดังกล่าว

 

และให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มีช่องทางการรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสื่อมวลชน  และออกประกาศศาลรัฐธรรมนูญกำหนดอาณาบริเวณสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญรวมถึงพื้นที่อาคารเอ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะและบริเวณโดยรอบเป็นสถานที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในวันที่ 10 พ.ย.64 เวลา 00.01 น.ถึงเวลา 23.59 น.

“อานนท์-รุ้ง-ไมค์-เพนกวิน”ระทึกศาลรธน.ชี้ชะตาพรุ่งนี้ล้มล้างการปกครองฯ   “อานนท์-รุ้ง-ไมค์-เพนกวิน”ระทึกศาลรธน.ชี้ชะตาพรุ่งนี้ล้มล้างการปกครองฯ   “อานนท์-รุ้ง-ไมค์-เพนกวิน”ระทึกศาลรธน.ชี้ชะตาพรุ่งนี้ล้มล้างการปกครองฯ

แท็กที่เกี่ยวข้อง