"ไทยสร้างไทย" ดันร่างพรก. ช่วยผู้ประกอบการโรงแรม ส่งให้นายกฯพิจารณาด่วน

08 พ.ย. 2564 | 10:25 น.

"ไทยสร้างไทย" เสนอ 2แนวทางเร่งด่วน ดันร่าง พ.ร.ก.ช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรม ขนาดเล็กขนาดกลาง ส่งให้นายกฯและฝ่ายกฎหมายรัฐบาลพิจารณาด่วน หวังธุรกิจคนตัวเล็กเดินหน้าต่อ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายโภคิน พลกุล ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ  นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ รองประธานยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนประเทศ นายนพดล มังกรชัย สมาชิกคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคไทยสร้างไทย แถลงแนวทาง การยกร่างพระราชกำหนด เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรม โดยระบุว่า

 

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการโรงแรมที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ประมาณ 17,000 แห่งเท่านั้น และมีผู้ประกอบการโรงแรม ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไม่ต่ำกว่า 50,000 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบจากข้อจำกัด ความล้าหลัง และเงื่อนไขต่างๆที่ไม่เอื้อต่อผู้ประกอบการ ให้สามารถทำมาหากินได้ โดยเฉพาะข้อจำกัด ทั้งจากกฎหมายผังเมือง กฎหมายโรงแรม กฎหมายควบคุมอาคาร ดังนั้นพรรคไทยสร้างไทยจึงเห็นว่าการยกร่างพระราชกำหนด แก้ไขปัญหาเหล่านี้จะทำให้ โรงแรมอีกกว่า 50,000 แห่งสามารถเดินหน้าต่อไปได้

 

 

สาระสำคัญของร่างพระราชกำหนดฉบับดังกล่าว  ประกอบด้วย 

 

1.งดเว้น การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคหรือแขวนกฎหมายที่เป็นอุปสรรคไว้อีก 2 ปี ซึ่งจะคล้ายคลึงกับคำสั่ง ในยุค คสช.เมื่อปี 2562 จากนั้นเรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาพูดคุย หาแนวทาง การดำเนินการอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะข้อกฎหมายที่โบราณ ไม่ตอบโจทย์ การทำมาหากินของคนตัวเล็ก หรือผู้ประกอบการรายเล็ก

 

2. เร่งแก้ไขให้ธุรกิจที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบ ขั้นตอนการขออนุญาตต่างๆจะต้องลดลง โดยปรับแก้ให้สอดคล้องภายใน 2 ปี เป็นวิธีที่จะสามารถช่วยคนตัวเล็กได้ จากนั้นจะ ส่งร่างพระราชกำหนดดังกล่าว ให้นายกรัฐมนตรีหรือฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลพิจารณาโดยเร็วที่สุด เพื่อปรับแก้ดำเนินการต่อไป

\"ไทยสร้างไทย\" ดันร่างพรก. ช่วยผู้ประกอบการโรงแรม ส่งให้นายกฯพิจารณาด่วน

สำหรับการดำเนินการดังกล่าว นายโภคินเชื่อว่า หากทุกภาคส่วนสามารถเดินหน้าร่วมกันได้ จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ซึ่งทั้งหมดจะเป็นกลไก การลดอำนาจนิยม หรือรูปแบบการบริหารแบบรัฐราชการรวมศูนย์  

 

ทั้งนี้ นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ รองประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พรรคไทยสร้างไทย ปัจจุบันเป็นรองกรรมการผู้จัดการ  บริษัท แทนเดม เคมิคอล จำกัด   และเป็นประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี)