“ทักษิณ”หนาว! กกต.เดินหน้าสอบ “ยุบเพื่อไทย”ปมวิดีโอคอลงานเลี้ยง

07 พ.ย. 2564 | 06:32 น.

“ทักษิณ”หนาว กกต.เรียก“ศรีสุวรรณ” ให้ถ้อยคำร้องสอบ “ยุบเพื่อไทย”ปมวิดีโอคอลมางานเลี้ยง เข้าข่ายครอบงำพรรคหรือไม่ 8 พ.ย.นี้

วันนี้(7 พ.ย.ป64) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) มีหนังสือเรียกให้ไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติมประกอบคำร้อง ในวันพรุ่งนี้ (8 พ.ย.) เวลา 10.00 น.

 

กรณีที่สมาคมฯ ร้องเรียนไปยัง กกต.เพื่อขอให้ไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิด นายทักษิณ ชินวัตร ครอบงำหรือชี้นำพรรคเพื่อไทยหรือไม่ ที่ได้วิดีโอคอลมาในงานเลี้ยงคล้ายวันเกิดของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย ในหมู่บ้านหรูย่านเหม่งจ๋าย เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

โดยภายในงานเลี้ยงดังกล่าวมีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้บริหารพรรคการเมือง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกพรรคเพื่อไทยอยู่ในบริเวณงาน เพื่อฟังนายทักษิณ วิดีโอคอลเป็นจำนวนมาก ซึ่งมี ส.ส.พรรคเพื่อไทย ร้องขอนายทักษิณ ขออนุญาตให้คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ อดีตภริยามาเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย  เพื่อนำศึกเลือกตั้ง

 

ทั้งมีการคุยโวว่า ถ้าเลือกตั้งครั้งใหม่พรรคเพื่อไทยจะชนะแบบ “แลนด์สไลด์” แน่นอน ซึ่งการพูดกันในประเด็นการเมืองดังกล่าว อาจเข้าข่ายการครอบงำหรือชี้นำพรรคการเมืองหรือไม่ หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืน มาตรา 28 และมาตรา 29 ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 หรือไม่

 

“กกต.ได้มีหนังสือเรียกให้ไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติมประกอบคำร้องในกรณีดังกล่าว ซึ่งจะนำหลักฐานไปเพิ่มเติมอีกมากมาย รวมทั้งคำร้องเพิ่มเติมในกรณีที่นายทักษิณ พูดถึงการไม่เห็นด้วยต่อการแก้ไขประมวลอาญา มาตรา 112 ด้วย เป็นผลให้พรรคเพื่อไทยเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าวทันที อันอาจชี้ให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทย มีความเป็นอิสระในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองตามที่ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ได้บัญญัติไว้หรือไม่อย่างไร” นายศรีสุวรรณ กล่าว

 

ก่อนหน้านี้ นายศรีสุวรรณ ระบุว่า การที่ ส.ส.และผู้บริหารของพรรคเพื่อไทย มีปฏิสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับนายทักษิณ ถึงขนาดให้วิดีโอคอลเข้ามาพูดคุยด้วย อาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืน ม.28 ของ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ได้เพราะกฎหมายดังกล่าวกำหนดว่า “ห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่ สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํากิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้ พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม”

 

ส่วนนายทักษิณก็อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน ม.29 ที่กำหนดว่า “ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกพรรคการเมืองกระทําการใดอันเป็นการควบคุม ครอบงํา หรือชี้นํา กิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทําให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระ ทั้งนี้ ไม่ว่า โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม” สมาคมฯจึงต้องไปร้องให้ กกต.วินิจฉัยว่าเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ด้วย เพราะอาจเข้าข่ายความผิดตาม ม.92(3) ของกฎหมายดังกล่าวและ กกต.มีหน้าที่ที่จะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคนั้นได้

 

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ส.ส.และผู้บริหารพรรคเพื่อไทยที่ปรากฎในงานเลี้ยง อาทิ นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ นายพิชัย นริพทะพันธุ์ นายเกรียง กัลป์ตินันท์ นายไชยา พรหมมา นายประเสริฐ จันทรรวงทอง นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ นายนพ ชีวานันท์ นายชลน่าน ศรีแก้ว น.ส.กิตติ์ธัญญา วาจาดี และ นายภูมิธรรม เวชยชัย