“ไทยสร้างไทย”ผนึกชาวสวนยางจี้รัฐหนุนผลิตถุงมือยางธรรมชาติ

04 พ.ย. 2564 | 13:31 น.

“ไทยสร้างไทย”จับมือเกษตรกรสวนยาง นักวิชาการยาง และผู้ผลิตถุงมือยาง หนุนถุงยางมือธรรมชาติแทนถุงมือยางไนไตร จี้รัฐชูจุดขาย ปกป้องการโจมตี และออกนโยบายให้หน่วยงานรัฐใช้ถุงมือยางธรรมชาติช่วยชาวสวนยางให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

 

พรรคไทยสร้างไทย โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธาน คณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศร่วม กับ ดร.อุทัย สอนหลักทรัพย์ นายกสมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และดร.เธียรธรรม เธียรสิริไชย สมาคมวิชาการยาง และถุงมือยาง ร่วมกันแถลงข่าว เพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐสนับสนุนการใช้ถุงมือยางธรรมชาติ (Latex Glove) แทนการใช้ถุงมือยางไนไตร (Nitrile Glove) ที่ผลิตจากปิโตเคมีที่ไม่ได้ใช้ยางธรรมชาติจากประเทศไทย แต่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ไม่ได้มีประโยชน์ต่อเกษตรกรไทย

 

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ถุงมือยางธรรมชาติ เป็นการผลิตน้ำยางธรรมชาติจากเกษตรกรไทย ซึ่งจะทำให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายน้ำยางได้ราคาเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้มีการถูกทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนว่าถุงมือยางธรรมชาติ ก่อให้เกิดอาการแพ้ เพราะมีส่วนผสมของโปรตีน เพื่อทำให้คงรูปถุงมือยาง แต่ปัจจุบันนักวิจัยไทยได้พัฒนาถุงมือยางไปถึงระดับการใช้โปรตีนในปริมาณน้อย และได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration หรือ FDA) ที่ต้องมีโปรตีนต่ำกว่า 200 ไมโครกรัม

                               “ไทยสร้างไทย”ผนึกชาวสวนยางจี้รัฐหนุนผลิตถุงมือยางธรรมชาติ

 

พรรคไทยสร้างไทย และเครือข่ายเกษตรสวนยาง ผู้ประกอบการยาง และนักวิชาการยางและถุงมือ ขอเรียกร้องให้รัฐบาลปกป้อง และสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ผลิตถุงมือยางของไทย ด้วยการทำงานในเชิงรุก สร้างความเข้าใจว่าถุงมือยางธรรมชาติไม่ได้มีอาการแพ้ตามที่ได้ถูกโจมตีแต่อย่างใด เพราะมีการรับรองจากนักวิจัยของไทย และต่างประเทศ โดยต้องชูจุดขายของถุงมือธรรมชาติ

 

นอกจากนี้ รัฐบาลต้องมีนโยบายให้หน่วยงานของรัฐทั้งหมด ทั้งโรงพยาบาล หน่วยงาน สาธารณสุข มหาดไทย หน่วยงานท้องถิ่น และอื่นๆ หันมาใช้ถุงมือยางธรรมชาติ แทนถุงมือยางไนไตรที่ปัจจุบันทุกหน่วยงานยังมีการใช้ในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนได้เป็นจำนวนมาก

                      “ไทยสร้างไทย”ผนึกชาวสวนยางจี้รัฐหนุนผลิตถุงมือยางธรรมชาติ

 

ทั้งนี้ การสนับสนุนการใช้ถุงมือยางธรรมชาติ นอกจากจะช่วยเกษตรชาวสวนยางไทยกว่า 1.7 ล้านครัวเรือนแล้ว ยังสร้างการหมุนเวียนสมดุลย์ของระบบนิเวศ เพราะย่อยสลายง่ายตามธรรมชาติ โดยใช้จุลินทรีย์ และทำให้เกิดความชุ่มชื้นกับหน้าดิน สร้างออกซิเจน แต่สำหรับถุงมือยางไนโตร ที่ถูกผลิตจากปิโตเคมี ทำให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายยาก เกิดมลภาวะ เช่นลมภาวะ เป็นต้น อีกทั้งถุงมือยางไนไตร ไม่ได้ใช้ยางธรรมชาติจากประเทศไทย แต่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งไม่ได้สร้างประโยชน์ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางไทย

 

ด้าน ดร.อุทัย กล่าวว่า เคยเสนอข้อเรียกร้องดังกล่าวให้กับรัฐบาลแล้วเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้ยื่นหนังสือผ่านรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปยังนายกรัฐมนตรี ดังนั้นจึงถือว่ารัฐบาลรับทราบกรณีดังกล่าวแล้ว เพื่อให้คนอยู่กับป่าได้ แก้ปัญหาการใช้พื้นที่ป่าสงวนมาเป็นพื้นที่อยู่อาศัย แต่จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับว่าจะมีมาตรการดำเนินการต่อไปอย่างไร