svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โพลประชาชนเชื่อมีเลือกตั้งต้นปี 65 “พิธา”นำโด่งคนอยากให้เป็นนายกฯ

31 ตุลาคม 2564

“สวนดุสิตโพล”สำรวจประชาชนเชื่อมีเลือกตั้งต้นปี 65 “เพื่อไทย”นำมาเป็นลำดับ 1 ตามด้วย “ก้าวไกล-พปชร.-ปชป.” อยากให้“พิธา”เป็นนายกฯ อันดับ 1 ตามด้วย “พล.อ.ประยุทธ์-สุดารัตน์”

วันนี้(31 ต.ค.64)  สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมือง จำนวน 1,186 คน ระหว่างวันที่ 25-28 ต.ค.2564  

                  

เมื่อถามถึง ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองต่าง ๆ ณ วันนี้ ประชาชนคิดว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรบ้าง

 

อันดับ 1 ความแตกแยกในพรรคการเมือง ร้อยละ 60.09

 

อันดับ 2 สร้างกระแสให้กับตนเองและพรรค ร้อยละ 50.06

 

อันดับ 3 เป็นเกมการเมือง ร้อยละ 49.26

 

อันดับ 4 น่าจะมีการเลือกตั้ง ร้อยละ 49.14

 

อันดับ 5 เป็นการเบี่ยงเบนประเด็นจากโควิด-19 ร้อยละ 43.56

 

เมื่อถามว่าประชาชนคิดว่าจะมีการเลือกตั้ง ส.ส.ในต้นปี 2565 หรือไม่  ผลสำรวจพบว่า น่าจะมีการเลือกตั้ง ร้อยละ 57.86 ไม่น่าจะมีการเลือกตั้ง ร้อยละ 28.36  ไม่แน่ใจ ร้อยละ 13.78

 

เมื่อถามว่าประชาชนคิดอย่างไร กรณีหากมีการเลือกตั้งใหม่ พบว่า อันดับ 1 จะได้เปลี่ยนรัฐบาล ร้อยละ 58.31 อันดับ 2เปิดโอกาสให้คนใหม่ ๆ เข้ามาแก้ไขปัญหา ร้อยละ 56.26 อันดับ 3 ได้เปลี่ยนนายกรัฐมนตรี ร้อยละ 50.80 อันดับ 4 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ร้อยละ 43.17 อันดับ 5 ประชาชนได้ใช้สิทธิตามระบอบประชาธิปไตย ร้อยละ 42.03

 

 

 

                        โพลประชาชนเชื่อมีเลือกตั้งต้นปี 65  “พิธา”นำโด่งคนอยากให้เป็นนายกฯ

เมื่อถามว่าถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ ประชาชนคิดว่าพรรคใดจะได้รับเลือกตั้งมากที่สุด ผลสำรวจพบว่า อันดับ 1 เพื่อไทย ร้อยละ 32.94 อันดับ 2 ก้าวไกล ร้อยละ 25.21 อันดับ 3 พลังประชารัฐ ร้อยละ 24.61 อันดับ 4 ประชาธิปัตย์ ร้อยละ 6.18 อันดับ 5 ภูมิใจไทย ร้อยละ 4.28

 

เมื่อถามว่า ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ ประชาชนอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี ผลสำรวจพบว่า อันดับ 1 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ร้อยละ 28.67 อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ร้อยละ 21.27 อันดับ 3 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 19.35 อันดับ 4 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 8.84 อันดับ 5 คุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์ ร้อยละ 6.09.

                โพลประชาชนเชื่อมีเลือกตั้งต้นปี 65  “พิธา”นำโด่งคนอยากให้เป็นนายกฯ