svasdssvasds

โพลล์ประชาชน 80% ชี้ยังไม่มีใครเหมาะนั่งนายกฯแทน “บิ๊กตู่”

05 ธ.ค. 2563 เวลา 4:38 น. 377

โพลล์สำรวจประชาชน 80% ชี้ยังไม่มีใครเหมาะนั่งนายกฯแทน “บิ๊กตู่” หนุนรัฐบาลลงพื้นที่กางเต็นท์สนามซ่อมแซมฟื้นฟูเยียวยาประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ

วันนี้( 5 ธ.ค.63) ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง “ราษฎร พอใจ ลุงตู่” กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ โดยดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จำนวน 1,191 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 2- 4 ธ.ค. 2563  


เมื่อถามถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่กลุ่มราษฎรพอใจให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรมว.กลาโหม เป็นผู้นำต่อไป หลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินกรณีบ้านพักทหาร พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 86.4 ระบุ เรื่องการศึกษาของเด็กและเยาวชน กองทุนเสมอภาคการศึกษา รองลงมาคือ ร้อยละ 85.2 ระบุเรื่องมลพิษและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคูคลองให้สะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้ชุมชน 


ร้อยละ 84.6 ระบุเรื่องการค้ามนุษย์ ร้อยละ 83.5 ระบุเรื่องยาเสพติด ร้อยละ 83.4 ระบุเรื่องเศรษฐกิจของประเทศมร้อยละ 83.3 ระบุเรื่องภัยพิบัติต่างๆ ร้อยละ 83.2 ระบุเรื่องปากท้อง เศรษฐกิจ ฐานราก ร้อยละ 82.1 ระบุเรื่องอาชญากรรม ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร ร้อยละ 78.6 ระบุ เรื่องตอบสนองความต้องการกลุ่มย่อย ๆ ใน ม็อบ เช่น สิทธิของกลุ่ม LGBTQ เด็ก สตรี และคนกลุ่มน้อยต่าง ๆ และร้อยละ 76.4 ระบุเรื่องโควิด-19 ระบาดรอบใหม่ ตามลำดับ
                                               นพดล กรรณิกา


เมื่อถามความเห็นของกลุ่มราษฎรต่อนักการเมืองที่บริสุทธิ์เหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี แทน พล.อ.ประยุทธ์ ในสถานการณ์บ้านเมืองแบบนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 80.1 ระบุไม่มี ในขณะที่ ร้อยละ 19.9 ระบุว่า มี เช่น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และนายสุทิน คลังแสง เป็นต้น


เมื่อถามความต้องการของกลุ่มราษฎรต่อ พล.อ.ประยุทธ์ ผู้นำเหล่าทัพ ผู้นำฝ่ายปกครอง ไปกางเต็นท์สนามบัญชาการซ่อมแซมฟื้นฟูเยียวยา ความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ที่เสียหายให้กลับสู่ปกติสุขโดยเร็วที่สุด พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 94.5 ต้องการ ในขณะที่ร้อยละ 5.5 ไม่ต้องการ

ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องตอบสนองความต้องการของกลุ่มราษฎร ที่นายกรัฐมนตรีต้องถือธงนำในการจัดการประเทศในมิติทางสังคม เพื่อฟื้นฟูเยียวยาตอบโจทย์ตรงเป้าความต้องการของกลุ่มราษฎรควบคู่ไปกับมิติด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ เพื่อรักษาความเชื่อมั่นและความพึงพอใจอย่างรวดเร็วฉับไว ด้วยข้อมูลที่วิเคราะห์จิต พิชิตใจ ตอบสนองที่เป็นรูปธรรมกุมหัวใจทุกกลุ่มเป้าหมายมากกว่าใช้วาทกรรมทางการเมืองที่กลุ่มราษฎรจับต้องไม่ได้ 


จึงเสนอให้นับจากวันนี้ไป เรื่องราวของกลุ่มราษฎรในมิติทางสังคม เช่น การปฏิรูปศึกษา กองทุนเสมอภาคการศึกษา ยาเสพติด ค้ามนุษย์ มลพิษและสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุขของประชาชนน่าจะโดดเด่นขึ้นด้วยพลังสนับสนุนจากภาคีเครือข่ายกลุ่มพลเมือง (Civil Society) ผ่านกลไกจิตอาสาทั้ง 77 จังหวัด ของประเทศ ผลที่ตามมาคือ เสาหลักของชาติน่าจะได้รับการเสริมความแข็งแกร่งจากกลุ่มราษฎรมากขึ้นไปอีกได้ไม่ยากนัก

                                               โพลล์ประชาชน 80% ชี้ยังไม่มีใครเหมาะนั่งนายกฯแทน “บิ๊กตู่”