“นิพนธ์-อบจ.สงขลา” พัฒนาบ้านศรัทธาอนุสรณ์ตอบแทนบุญคุณป๋าเปรม

30 ต.ค. 2564 | 11:21 น.

“นิพนธ์” ควงนายกอบจ.สงขลา เตรียมพัฒนาบ้านศรัทธา(ป๋าเปรม) เป็นอนุสรณ์แห่งการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและศูนย์เรียนรู้เฟื่องฟ้านานาชาติ เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาวสงขลา

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 ที่บ้านศรัทธา(พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์) ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 

“นิพนธ์-อบจ.สงขลา” พัฒนาบ้านศรัทธาอนุสรณ์ตอบแทนบุญคุณป๋าเปรม

พร้อมด้วย นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผวจ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านศรัทธา เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในด้านการทำกิจกรรม แหล่งท่องเที่ยว View Pointให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ  และประชาชนในพื้นที่ และที่สำคัญคือพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เฟื่องฟ้าระดับนานาชาติ ซึ่งดอกเฟื่องฟ้าเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสงขลาอีกด้วย

“นิพนธ์-อบจ.สงขลา” พัฒนาบ้านศรัทธาอนุสรณ์ตอบแทนบุญคุณป๋าเปรม

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ โดยกำหนดแนวทางการดำเนินการ ประกอบด้วย การบูรณะ ซ่อมแซมอาคารบ้านศรัทธา เพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงโดยคงรูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม บ้านศรัทธามรดกแห่งศรัทธาของชาวสงขลา 

 

“เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งหากถูกทอดทิ้งให้ร่วงโรยไปตามกาลเวลา ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการอนุรักษ์อาคารทางวัฒนธรรมให้คงอยู่ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดสงขลา เป็นศูนย์เรียรู้ดอกเฟื่องฟ้านานาชาติที่เป็นแหล่งรวบรวมพันธุ์เฟื่องฟ้าจากทั่วโลก”

“นิพนธ์-อบจ.สงขลา” พัฒนาบ้านศรัทธาอนุสรณ์ตอบแทนบุญคุณป๋าเปรม

นอกจากนี้ จะมีการปรับปรุงพื้นที่และตัวอาคารเดิมให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์ที่ถูกต้อง รวมถึงเรื่องราวอันทรงคุณค่าของรัฐบุรุษแห่งแผ่นดิน เชื่อแน่ว่าที่นี่จะเป็นคลังความรู้สำคัญสำหรับทุกคนแน่นอน 

โดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ที่สนใจได้เข้าชม พร้อมได้ศึกษาเรียนรู้ในประวัติความเป็นมาของ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ล้วนได้สร้างคุณประโยชน์ สร้างคุณงามความดีให้กับเมืองสงขลามากมาย ควรค่าที่จะได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลัง ให้มีความรักความหวงแหนและทำประโยชน์ตอบแทนผืนแผ่นดินบ้านเกิดของตัวเองต่อไป

“นิพนธ์-อบจ.สงขลา” พัฒนาบ้านศรัทธาอนุสรณ์ตอบแทนบุญคุณป๋าเปรม
สำหรับบ้านศรัทธาเป็นบ้านที่ชาวสงขลาพร้อมใจกันสร้าง มอบให้กับ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์  อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในสมัยที่ยังดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2534 


ต่อมา ท่านได้มอบบ้านศรัทธานี้คืนให้กับชาวสงขลาเมื่อปี 2539 ให้อยู่ในความดูแลของอบจ.สงขลาพร้อมกันนี้ ทางจังหวัดสงขลาได้จัดสร้างอาคารหอสมุดกาญจนาภิเษกขึ้น ตรงเชิงเขาใกล้กับบ้านศรัทธาเพื่อเปิดเป็นที่ศึกษาค้นคว้าสำหรับ ประชาชนทั่วไป ทัศนียภาพของบ้านศรัทธา โดยรอบเป็นสวนมะพร้าวตั้งอยู่บนเนินเขา สามารถมองเห็นทัศนียภาพถึงสะพานติณสูลานนท์ ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร