ผบ.ทบ.จัดทัพ 337 ผู้พันทหาร “เสธ.โอม”ทส.นายกฯ ขึ้นรอง ผบ.ร.112 กรมสไตรเกอร์

16 ต.ค. 2564 เวลา 9:02 น. 2.0k

ผบ.ทบ.จัดทัพ 337 นายทหาร "ราบ-ม้า-ปืน-รบพิเศษ" จากกองพลให้ออกมาเป็นผู้พัน ส่ง “ทหารคอแดง”เป็น ผบ.พัน กรม.นักเรียนนายร้อย จปร. ขณะ “เสธ.โอม” อดีตทส.นายกฯ ขึ้น รอง ผบ.ร.112 กรมสไตรเกอร์

พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) ลงนามในคำสั่งกองทัพบกแต่งตั้งนายทหารระดับผู้บังคับกองพัน หรือ “โผผู้พัน” จำนวน 337 นาย 

 

ที่น่าสนใจคือ การปรับย้ายในกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์( พล.ร.2 รอ.) หรือ "บูรพาพยัคฆ์" มีทั้ง ร.2 ร.12 และทหารเสือ ร.21 รอ. 

 

มีการเปลี่ยนแปลงผู้บังคับกองพันหลัก เกือบทั้งหมด อาทิ พ.ท.ศันสนะ จักรพันธ์ ณ อยุธยา จาก ผบ.ร.21 พัน.1 รอ. ย้ายออกไปเป็นหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน พล.ร.2 รอ. โดยมี พ.ท.ฉัตรชัย โมกขเวส รอง เสธ.ร.21 รอ. มาแทน

 

พ.อ.สุวิทย์ วิจิตรกาญจน์ ผบ.ร.12 พัน.3 รอ. เป็นหัวหน้ากองยุทธการ มทบ.12 ขณะที่ พ.อ.คมสันต์ พิมพรัตน์ ผบ.ร.พัน.2 รอ. เป็น ผบ.ร.12 พัน.3 รอ. แล้วให้ พ.ท.ปองพล วิจิตรกาญจน์ หัวหน้าฝ่ายข่าว พล.ร.2 รอ. มาเป็น ผบ.ร.2 พัน.2 รอ.

 

พ.ท.วีรพงษ์ สุทธการ หัวหน้าฝ่ายกำลังพล พล.ร.2 รอ. ไปเป็นผู้บังคับกองพันกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

พ.ท.นฤพล วิจิตรโท จาก ผบ.ร.2 พัน.1 รอ. ไปเป็นหัวหน้ากองกองกิจการพลเรือน มทบ.11 และให้ พ.ท.กันตภณ สวนนันท์ หัวหน้า ฝกร.พล.ร.2 รอ. เป็นผบ.ร.2 พัน.1 รอ.
 

ส่วนที่ “กรมสไตรเกอร์” กองพลทหารราบที่ 11 “เสธ.โอม” พ.อ.อัครพัฒน์ เทพณรงค์ อดีต ทส.ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จากรองเสธ.พล.ร.11 มาเป็น รอง ผบ.ร.112 เตรียมเป็นผู้การกรมฯ ในอนาคต

 

พ.ท.ป้องรัฐ แย้มงามเรียบ เป็น ผบ.ร.112 พัน.3 , พ.ท.เศกสรร บุญวงษ์ เป็น ผบ.ร.111 พัน.3 , พ.ท.สรรเสริญ ไพรโสภา ผบ.ร.112 พัน.2 , พ.อ.บุรินทร์ ธีรวัฒนวิศิษฐ์ อดีตผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย/เซาท์ซูดาน เป็นผู้บังคับกองพันที่602 กรมทหารช่างที่ 11 ( ผบ.ช.11 พัน.602)

 

พ.ท.ณัฐา สุภายศ เป็นผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 8 กองพลทหารม้าที่ 1 (ผบ.ช.พัน.8 พล.ม.1) , พ.อ.สมนึก ธูปเทียน เป็น ผบ.ร.7 พัน.5 , พ.ท.นพดล โตแทนสมบัติ เป็น ผบ.ร.17 พัน.4 , พ.ท.ณัฐพล ทัพวัฒน์ เป็น ผบ.ม.3 พัน.26 , พ.ท.สิทธิชัย ลิ้นจี่ขาว เป็น ผบ.ป.4 พัน.104 , พ.ท.วรเดช อยู่ยืด เป็น ผบ.ป.21พัน.30 , พ.ท.ศุภกร ภู่จันทร์ เป็น ผบ.ร.14 พัน.2

 

พ.ท.ไพร บุญเลี้ยง เป็น ผบ.ร.153 พัน.2 , พ.อ.ภาคิณ เกื้อกูล เป็น ผบ.กรม ทพ.48 , พ.ท.ปรเมธ ศานพงศ์ เป็น ผบ.ร.25 พัน.2 , พ.ท.เกรียงไกร ดำรัสการ เป็น ผบ.ร.25 พัน.1 , พ.อ.ภาณุวัฒน์ สุคชเดช เป็น ผบ.ร.15 พัน.1 , พ.ท.ธนวัฒน์ ธนาวุฒิ เป็น ผบ.ร.25 พัน.3 

พ.อ.สรรัศมิ์ นิลสมัย เป็น ผบ.ร.15 พัน 4 , พ.ท.ถนอมพงษ์ เรืองจันทร์ เป็นผบ.ร.15 พัน.3 , พ.อ.เรวัตร เซ่งเข็ม เป็น ผบ.ร.5 พัน.2 , พ.ท.นิติพันธ์ หิรัญคช เป็น ผบ.ร.5พัน.3

 

พ.ท.กิตติศักดิ์ สระบุรี ผบ.ม.พัน.16 พล.ร.5 , พ.ท.อัครวัฒน์ ว่องวิษณุวงษ์ เป็น ผบ.พันพัฒนาที่4 , พ.ท.ศุภฤกษ์ ชื่นจิต เป็น ผบ.ช.พัน.15 พล.ร.15 , พ.ท.คณิณ พรมมาวัน เป็น ผบ.ร.152 พัน.1 , พ.ท.ภทธร ภคเลิศพงศา เป็น ผบ.ร.153 พัน.3

 

พ.ท.กิติกร พนาดร เป็นผู้บังคับกองพันจู่โจมรักษาพระองค์ (ผบ.พัน.จจ.รอ.) , พ.ท.เอกลักษณ์ ขนายกลาง เป็นผู้บังคับกองพันรบพิเศษศูนย์สงครามพิเศษ (ผบ.พัน.รพศ.ศสพ.) , พ.ท.เฉลิมพล ปาปะโช เป็น ผบ.พัน.รร.รพศ.ศสพ. 

 

พ.ท.อาทิตย์ ดวงจิต เป็นผู้บังคับกองพันกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(ผบ.พัน.กรม นนร.รอ.รร.จปร.) , พ.ท.จักรภพ ชัยสุนทร เป็นผู้บังคับกองพันที่1 ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน( ผบ.ปตอ.2 พัน.1) , พ.อ.วีรวัฒน์ เพียงพิมาย เป็น ผบ.ป.71 พัน.711 , พ.ท.กฤษณ์ เกษมสุคนธ์ เป็น ผบ.ป.71 พัน.712


 

แท็กที่เกี่ยวข้อง