ร้อง “กกต.” ยุบเพื่อไทย ปมไล่ 2 งูเห่าพ้นพรรรค

15 ต.ค. 2564 | 05:52 น.

“สนธิญา” บุกร้อง “กกต.” ยุบ พรรคเพื่อไทย ปมไล่ “ศรัณวุฒิ ศรัณย์เกตุ-พรพิมล ธรรมสาร” อ้างเป็นเอกสิทธิ ส.ส.โหวตซักฟอกพ่วง ส.ส.มุกดาหารถูก ป.ป.ช.ชี้มูลตบทรัพย์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

วันที่ 15 ต.ค. 2564 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นหนังสือถึง กกต.เพื่อขอให้ยุบพรรคเพื่อไทย กรณีขับนายศรัณย์วุฒิ ศรัณเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และ น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ออกจากพรรคเพื่อไทย เนื่องจากโหวตสวนมติพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล และกรณี นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย เรียกรับเงินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 5 ล้านบาท ในร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯประจำปี 2564

 

นายสนธิญา กล่าวว่า ตนยื่นขอให้ กกต.ยุบพรรคเพื่อไทยมาจนขณะนี้รวม 3 ครั้งโดยในครั้งนี้ยื่นขอให้ยุบพรรคใน 2 ประเด็น ประเด็นแรก กรณีพรรคเพื่อไทยขับ 2 ส.ส.ออกจากพรรค เนื่องจากโหวตสวนมติพรรค แต่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในมาตรา 5 ระบุว่า บทบัญญัติใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญใช้บังคับมิได้ ซึ่งพรรคเพื่อไทยได้อ้างข้อบังคับของพรรคเพื่อไทยและไปขับ ส.ส นอกจากนี้ยังขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 114 และ 124  ที่ระบุว่าการออกเสียงและลงคะแนนเป็นเอกสิทธิของ ส.ส. และมาตรา 224 (5) และ (6) ระบุให้อำนาจ กกต.การพิจารณายุบพรรคเพื่อไทย นอกจากนี้ยังฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 14(4) ที่ระบุว่า ข้อบังคับพรรคต้องไม่มีลักษณะครอบงำเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของ ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ

นายสนธิญา สวัสดี

ส่วนประเด็นกรณี ส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย ที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดฐานกระทำการเรียกรับเงินต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นการกระทำผิดต่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 20, 21, 22, 46 และมาตรา 92 (1) (2) (3) โดยขอให้ กกต.พิจารณาเรื่องดังกล่าวส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคต่อเพื่อไทยต่อไป

 

 นอกจากมายื่นยุบพรรคเพื่อไทยแล้ว ตนจะให้ข้อมูลเอกสารในการสอบสวนตนต่อ กกต. มีอยู่ทั้งหมด 9 ประเด็นโดยรวมกับเรื่องที่มายื่นในวันนี้ เพื่อให้ กกต.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ตนร้องเพื่อขอให้ยุบพรรคเพื่อไทย และตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยต่อไป

 

 

เมื่อถามว่ากรณีที่พรรคเพื่อไทยมีมติขับนายศรัณย์วุฒิ ศรัณเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ ออกจากพรรค โดยให้เหตุผลว่าเป็นการพูดให้ร้ายพรรค ไม่ใช่เรื่องของการโหวตสวนมติพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น นายสนธิญา กล่าวว่า กรณีนี้เป็นเรื่องที่กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจะต้องมาชี้แจงต่อ กกต. เพราะ ส.ส.ที่ถูกขับออกจากพรรคคนดังกล่าว ระบุว่าที่ตนถูกขับออกจากพรรคเนื่องจากโหวตสวนมติพรรค เป็นเรื่องที่ต้องไปดูข้อเท็จจริง แต่ไม่ว่ากฎหมาย หรือข้อบังคับอะไรก็ตาม ขัดรัฐธรรมนูญก็บังคับใช้ไม่ได้ แม้แต่การอภิปรายต่าง ๆ ในสภาของ ส.ส. ต่างได้รับเอกสิทธิในการคุ้มครองตามกฎหมาย กลุ่มบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบก็ไม่สามารถฟ้องร้องได้