"ชินวรณ์"คาด นายกฯ ทูลเกล้าฯร่างแก้ รธน.วันนี้

06 ตุลาคม 2564

"ชินวรณ์"คาด นายกฯ ทูลเกล้าฯร่างแก้ รธน.วันนี้ แจงไม่มีประเด็นที่ต้องชะลอไว้ ส่วนร่างพ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. แต่ละพรรคยื่นปรับแก้เนื้อหาได้ โดยใช้จำนวน ส.ส.เข้าชื่อ 1 ใน 10 ของสมาชิกสภา

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราชและประธานวิปพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงการทูลเกล้าฯร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมว่า เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบเลือกตั้งที่ได้รับจากประธานรัฐสภา ขึ้นทูลเกล้าฯ ในวันนี้ (6 ตุลาคม) หลังจากที่ครบกำหนดระยะเวลารอไว้ 5 วัน เนื่องจากขณะนี้ไม่มีประเด็นใดที่ต้องชะลอไว้ตามที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 148 กำหนด อาทิ สมาชิกรัฐสภาเข้าชื่อยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพราะเนื้อหาขัดต่อรัฐธรรมนูญ หรือนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเนื้อหาขัด หรือแย้ง หรือตราขึ้นไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น เมื่อขั้นตอนที่ดำเนินการถูกต้องทั้งหมด นายกรัฐมนตรีต้องนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าฯ ส่วนหากนายกรัฐมนตรีไม่ดำเนินการจะมีปัญหากับสภาหรือไม่ เห็นว่าทุกคนต้องทำตามกฎหมาย

"ชินวรณ์"คาด นายกฯ  ทูลเกล้าฯร่างแก้ รธน.วันนี้

เมื่อถามถึงจุดยืนของพรรค ปชป.ในกรณีที่ขณะนี้มีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนรอการพิจารณาของรัฐสภา นายชินวรณ์กล่าวว่า พรรค ปชป.ยืนยันต่อร่างที่พรรคได้เสนอ ส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนนั้นยังไม่เห็นรายละเอียด และในหลักการปกติพรรคสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอื่นๆ อย่างเต็มที่ ซึ่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของภาคประชาชนเมื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อแล้ว ตามขั้นตอนคือการรับฟังความเห็น จากนั้นถึงจะบรรจุระเบียบวาระการประชุม ส่วนจะพิจารณาในการประชุมร่วมรัฐสภาได้เมื่อใดต้องพิจารณว่าเข้าหลักเกณฑ์ที่จะบรรจุวาระหรือไม่ ซึ่งเป็นอำนาจของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา จะพิจารณาว่าเนื้อหาเป็นไปตามมาตรา 255 หรือมาตรา 256 หรือไม่
 

นายชินวรณ์ยังกล่าวถึงการเตรียมเสนอร่างแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข ว่าได้หารือกับพรรคร่วมรัฐบาลแล้วเพื่อพูดคุยในหลักการว่าจะมีประเด็นใดที่จะแก้ไขบ้าง โดยหลักการคือจะปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญที่แก้ไข ให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ รวมถึงการดำเนินงานของพรรคการเมืองใน พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง เกี่ยวกับตัวแทนเขต ตัวแทนประจำจังหวัด ซึ่งการยื่นปรับแก้เนื้อหานั้นแต่ละพรรคสามารถทำได้เอง เพราะใช้จำนวน ส.ส.เข้าชื่อ 1 ใน 10 ของสมาชิกสภา