กกต.จ่อออกมาตรการ รับสมัครเลือกตั้งอบต. เหตุผู้สมัครต้องกักตัว

05 ต.ค. 2564 | 05:26 น.

กกต.เตรียมออกประกาศกำหนดมาตรการรับสมัครเลือกตั้ง อบต. เหตุผู้สมัครต้องกักตัว-ติดเชื้อโควิด-19 จ่อถกมหาดไทย หาแผนสำรองเหตุหลาย จังหวัดเจอน้ำท่วม

วันที่ 5 ตุลาคม  2564 จากกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) จะมีการเปิดรับสมัครผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม  แต่ปรากฏว่าขณะนี้ยังมีบางพื้นที่ประสบกับปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมและเป็นปัญหาอุปสรรคในการรับสมัคร รวมถึงกรณีผู้ที่จะสมัครต้องกักตัวในช่วงการรับสมัคร

ทั้งนี้ การประชุม ศบค.ชุดเล็ก เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ตัวแทนสำนักงาน กกต.ได้เข้าร่วมประชุมกันเพื่อกำหนดมาตรการรับสมัครที่จะออกเป็นประกาศจาก ศบค.เป็นมาตรการดำเนินการแนวทางเดียวกันในการรับสมัคร ช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะกรณีผู้ที่จะสมัครแต่อยู่ระหว่างการกักตัว หรือติดเชื้อโควิด-19 และรักษาตัวอยู่ต้องทำอย่างไร เพราะกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นกำหนดให้ผู้สมัครต้องไปสมัครด้วยตัวเองในเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ จะประกาศแนวทางปฏิบัติจาก ศบค.ภายในสัปดาห์นี้
 

หลังจากนี้จะหารือกับกระทรวงมหาดไทยถึงแนวทางปฏิบัติช่วงการรับสมัครวันที่ 11-15 ตุลาคม โดยเฉพาะอาจมีบางพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ทำให้มีอุปสรรคในการรับสมัครจึงต้องหามาตรการรองรับ หรือแผนสำรองไว้