"ชวน" บรรจุวาระ ร่างกฎหมายซ้อมทรมาน และอุ่มหายแล้ว

26 ส.ค. 2564 | 04:03 น.

‘ประธานสภาฯ’ บรรจุวาระร่างกม.การทรมานและการกระทำให้เป็นบุคคลสูญหายแล้ว แต่ไม่รับปากจะพิจารณาทันก่อนปิดสมัยประชุม 18 ก.ย.นี้หรือไม่ ชี้ มีวาระบังคับซักฟอก รอวิป 2 ฝ่าย เคาะกรอบเวลา

วันที่ 26 สิงหาคม  2564 ที่รัฐสภา นายชวน หลักภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีที่มีการเรียกร้องให้สภาฯ พิจารณาบรรจุร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้เป็นบุคคลสูญหาย ว่า กฎหมายที่ส่งมาทุกฉบับมีข้อบังคับกำหนดให้ต้องบรรจุระเบียบวาระภายใน 7 วัน โดยทั่วไปแล้วกฎหมายของรัฐบาลทุกฉบับก็จะมีการบรรจุเป็นเรื่องด่วนตามที่ขอมา ในระเบียบวาระกฎหมายที่ส่งมาจากคณะรัฐมนตรีพูดได้ว่าเกือบไม่มีเรื่องค้าง ยกเว้นเรื่องที่มาใหม่ ซึ่งต่างจากกฎหมายที่สมาชิกเสนอ เพราะที่สมาชิกเสนอระเบียบวาระยังไปไม่ถึงเพราะหมดเวลาการประชุมไปก่อน จึงขอความร่วมมือสมาชิกว่า ทุกวันศุกร์จะมีการประชุมเพิ่มอีก 1 วัน เพื่อดูระเบียบวาระที่ค้างการพิจารณาอยู่ และได้ขอร้องสมาชิกให้ช่วยกันบริหารเวลา เพื่อให้สามารถพิจารณากฎหมายที่ค้างได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ กฎหมายฉบับดังกล่าวได้มีการบรรจุระเบียบวาระไปแล้ว

นายชวน หลักภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อถามว่าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้เป็นบุคคลสูญหาย จะเสร็จทันในสมัยประชุมนี้หรือไม่ นายชวน กล่าวว่า เหลือเวลาประชุมถึงวันที่ 18 ก.ย. ก่อนปิดสมัยประชุม ซึ่งมีวาระที่เป็นข้อบังคับ คือ การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเข้ามา โดยรัฐบาลแจ้งว่าพร้อมตั้งแต่ 31 ส.ค.เป็นต้นไป ซึ่งต้องรอผลการหารือจากวิป 2 ฝ่าย เพื่อเคาะกรอบเวลาอีกครั้ง
 

นอกจากนี้ นายชวนยังกล่าวถึงการลงมติลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่…) พ.ศ…. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่า ด้วยระบบเลือกตั้ง) วาระ 3 ด้วย ว่า ให้เริ่มนับไป 15 วัน โดยเริ่มจากวันนี้ (26 ส.ค.) และจะต้องดูความพร้อมของสมาชิกในการนัดวันลงมติอีกครั้ง