รพ.ราชวิถี อัพเดตอาการเหยื่อม็อบวัย15 ปี สมองบวมลดลง ยังไม่รู้สึกตัว

21 ส.ค. 2564 | 04:09 น.

รพ.ราชวิถี รายงานความคืบหน้าเหยื่อม็อบถูกยิงที่ดินแดงวัย 15 ปี ล่าสุดสมองบวมลดลง แต่ยังไม่รู้สึกตัว มีอาการอัมพาตตั้งแต่ระดับคอที่ 2 ลงไป

โรงพยาบาลราชวิถี รายงานความคืบหน้าอาการ ผู้บาดเจ็บชายอายุ 15 ปี ที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี จากเหตุปะทะบริเวณสามเหลี่ยมดินแดง เมื่อวันที่ 16 ส.ค.64 ด้วยอาการบาดเจ็บจากกระสุนฝังบริเวณไขสันหลังส่วนบน ร่วมกับมีภาวะสมองบวมจากการขาดออกซิเจนหลังหัวใจหยุดเต้นชั่วคราวนั้น

จากการติดตามอาการบาดเจ็บโดยการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT scan) เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 64 พบว่า อาการสมองบวมลดลงในระดับที่น่าพอใจ จากการประเมินของแพทย์ ผู้ป่วยยังคงไม่รู้สึกตัว และยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ร่วมกับมีอาการอัมพาตจากการบาดเจ็บของไขสันหลังตั้งแต่ระดับคอที่ 2 ลงไป สัญญาณชีพทั่วไปคงที่ โดยยังคงต้องสังเกตอาการใกล้ชิดในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU) และประเมินอาการทางสมองเป็นระยะต่อไป

รพ.ราชวิถี อัพเดตอาการเหยื่อม็อบวัย15 ปี สมองบวมลดลง ยังไม่รู้สึกตัว