svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ศาลรธน.ตีตกคำร้อง“สุรพล เกียรติไชยากร”ขอคืนสิทธิส.ส.เชียงใหม่ 

18 สิงหาคม 2564

ศาลรธน.ตีตกคำร้อง “สุรพล เกียรติไชยากร”ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย ขอวินิจฉัยคืนสิทธิการเป็นส.ส.เชียงใหม่ ชี้กกต.ใช้อำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมาย หลังสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครชั่วคราว เหตุนำเงินใส่ซองทำบุญมอบให้กับวัด เข้าข่าทุจริตเลือกตั้ง

วันนี้ (18 ส.ค.64) ศาลรัฐธรรมนูญโดยมติเสียงข้างมากมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่ นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตส.ส.เพื่อไทย จ.เชียงใหม่  ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ว่าผลการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 เขตเลือกตั้งที่ 8 จ.เชียงใหม่ เป็นผลการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมตามคำพิพากษาของศาลฎีกา แผนกคดีเลือกตั้ง และขอให้วินิจฉัยและอำนาจและหน้าที่ของ กกต. 

 

ภายหลังที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำพิพากษา รวมทั้งขอให้วินิจฉัยความเป็นสมาชิกสภาพของตน เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งดังกล่าวเป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมตามรัฐธรรมนูญมาตรา 100  แต่สำนักงานกกต. และกกต. เพิกเฉยไม่ได้ดำเนินการให้ตนเองได้กลับคืนสู่สถานะเดิม โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า การกระทำของสำนักงานกกต.และกกต. เป็นการใช้อำนาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 


 

หากนายสุรพล เห็นว่าสำนักงานกกต.และกกต. กระทำละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของนายสุรพล ตามที่กล่าวอ้างอาจใช้สิทธิเยียวยาทางศาลอื่นได้ กรณีจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามพ.ร.ป.ว่าด้วยิวธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 46 วรรคหนึ่ง นายสุรพล ไม่อาจยื่นคำร้องดังกล่าวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ได้ 

 

ทั้งนี้หลังการเลือกตั้ง 24 มี.ค. 62  กกต.สั่งเพิกถอนสิทธิสมัครชั่วคราวนายสุรพล เนื่องจากเห็นว่าการนำเงินซองทำบุญมอบให้กับวัด เข้าข่ายเป็นการทุจริตการเลือกตั้งตาม 73(2) พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.  และสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่  พร้อมกับยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ซึ่งต่อมาศาลมีคำพิพากษายกคำร้อง  นายสุรพล จึงได้ยื่นฟ้อง เพราะต้องการให้มีการคืนสิทธิการเป็นส.ส.แก่ตนเอง