โปรไฟล์ ‘ไม่ธรรมดา’ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม ว่าที่เลขาฯ สมช.คนใหม่

09 ส.ค. 2564 เวลา 11:27 น. 3.0k

โปรไฟล์ ‘ไม่ธรรมดา’ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม ว่าที่เลขาฯ สมช.คนใหม่ : รายงาน หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3,704 หน้า 10 วันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2564

เคาะเป็นที่เรียบ ร้อยแล้ว สำหรับ “เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ” หรือ เลขาฯสมช.คนใหม่ 

 

บิ๊กตู่-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ตัดสินใจเลือก เสธ.ไก่-พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เสธ.ทหาร เตรียมทหารรุ่น 22 (ตท.22) ให้เข้ามาคุมด้าน “ความมั่นคง” รับไม้ต่อจาก พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ ที่จะเกษียณอายุราชการ 30 ก.ย.2564 นี้

 

ว่ากันว่า พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม ได้รับการการันตีจาก พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ที่เป็นรุ่นน้องเหล่าทหารม้า เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะที่จะมานั่งที่ “สมช.” เพื่อสานงานต่อช่วยแก้ปัญหาโควิด-19 และดูแลด้านความมั่นคง 

 

ก่อนหน้านี้ พล.อ.สุพจน์ ก็ได้เข้าช่วยดูแลรับผิดชอบงานในศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) มาตั้งแต่ที่โควิด-19 ระบาดใหม่ๆต้นปี 63 ในยุคที่มี พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี เป็น ผบ.ทหารสูงสุด  ในขณะนั้น พล.สุพจน์ เป็น รองเสธ.ทหาร  รับผิดชอบการนำ 158 คนไทย มารายงานตัวเพื่อเข้าสู่ระบบศูนย์อีโอซี กักตัว 14 วันตามสถานที่ต่างๆ ที่รัฐจัดให้

 

ปัจจุบัน พล.อ.สุพจน์ ก็ได้รับมอบหมายจาก พล.อ.เฉลิมพล ให้เป็น เสนาธิการ ศปม. ปฏิบัติภารกิจแก้ปัญหาโควิด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานฝ่ายความมั่นคง ทั้งการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ป้องกันเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด ควบคุมแคมป์แรงงาน ลักลอบข้ามแดน รวมถึงปัญหาแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน

 

ส่วนบทบาทใน “สนามรบ” ในอดีตนั้น พล.อ.สุพจน์ เคยร่วมปฏิบัติภารกิจใน “สมรภูมิรบบ้านร่มเกล้า” หลังเกิดความขัดแย้งเรื่องเส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) บริเวณบ้านร่มเกล้า อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก ใน ช่วงปี 2530  

 

โดยได้รับคำสั่งให้เข้าไปผลักดันกองกำลัง สปป.ลาว ที่รุกลํ้าอธิปไตยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวหลายครั้ง จนภารกิจประสบความสำเร็จยึดพื้นที่สำคัญได้ ขณะที่ พล.อ.สุพจน์ ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสในระหว่างการต่อสู้ ถูกสะเก็ดปืนใหญ่ บริเวณหน้าอกด้านซ้าย ทะลุเข้าปอด และเข้ารับการรักษาจนหายเป็นปกติ 

 

จากภารกิจดังกล่าวนำไปสู่การได้รับพระราชทาน “เหรียญกล้าหาญ” นับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่มีเกียรติยศสูงสุด สำหรับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในสนามรบ 

 

โปรไฟล์ ‘ไม่ธรรมดา’ พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม ว่าที่เลขาฯ สมช.คนใหม่

 

นอกจากนี้ ในปี 2562  พล.อ.สุพจน์ ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น รับรางวัลเกียรติยศจักรดาว สาขาการทหาร จากโรงเรียนเตรียมทหาร 

 

เสธ.ไก่-พล.อ.สุพจน์ ได้รับขนานนามว่าเป็น “นักรบ-นักการทหาร-นักพัฒนา” เนื่องจากเคยปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดปกครองและพัฒนาในโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดอย อันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการร่างแผนพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการถวาย 

 

สำหรับ พล.อ.สุพจน์ เกิดเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2506 ที่ จ.ชลบุรี เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนบุตร 4 คน ของ นายประเชิญ และ นางสุภาพ มาลานิยม มีบุตรชาย 1 คน คือ ร.ต.พีรัช มาลานิยม

 

ปัจจุบัน พล.อ.สุพจน์ อายุ 58 ปี เหลือเวลาราชการในตำแหน่งเลขาฯ สมช. อีก 2 ปี 

 

เส้นทางด้านการศึกษา :

 

สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมต้นจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียลก่อนสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียม ทหาร รุ่นที่ 22 เข้ารับการศึกษาต่อเป็นนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 33 

 

หลังจากจบการศึกษา ได้เข้ารับราชการเป็นนายทหารเหล่าทหารม้า และได้ผ่านการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย 

 

หลักสูตร ชั้นนายร้อย เหล่าม้า รุ่นที่ 2 ปี 2531, หลักสูตรชั้นนายพันเหล่าม้า รุ่นที่ 1 ปี 2535, หลักสูตรหลักประจํา โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชุดที่ 73, หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, หลักสูตร นายทหารประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 21 

 

หลักสูตร ภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน สถาบันภาษา กองทัพสหรัฐฯ USA Defense Language Institute, Texas, หลักสูตร โรงเรียนเสนาธิการทหารบก สหรัฐฯ ปี 2548 (Intermediate Level), หลักสูตรครูฝึกการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ

 

ตำแหน่งสำคัญในอาชีพทหาร :

 

พล.อ.สุพจน์ ผ่านการดำรงตำแหน่งต่างๆ ตลอดช่วงที่ผ่านมา ประกอบด้วย

 

ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับกองร้อยทหารม้า กองพันทหารม้าที่ 18, ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารม้าที่ 14, ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนระยะไกล กองพลทหารม้าที่ 1

 

นายทหารฝ่ายยุทธการ กรมทหารม้าที่ 3, นายทหารฝ่ายส่งกําลังบํารุง กองพลทหารม้าที่ 1,  ผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ 28, รองผู้อํานวยการกองฝึกร่วมและผสม กรมยุทธการทหาร, นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจํารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

 

ผู้อํานวยการกองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, รองผู้อํานวยการสํานักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหาร

 

เสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล, รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล, หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจําเสนาธิการทหารและ เจ้ากรมยุทธการทหาร

 

ส่วนภารกิจพิเศษ เช่น โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง พื้นที่ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว นายทหารแผนและโครงการ ศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยงภูสอยดาว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุงกองกำลังผาเมือง เลขาคณะทำงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และราชองครักษ์เวร

 

เร็วๆ นี้ นายกรัฐมนตรี คงได้นำรายชื่อ “เลขาฯ สมช.” คนใหม่ เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) และ ทูลเกล้าฯ รายชื่อต่อไป... 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง