"กมธ.งบ"ซักเดือดผู้ว่าฯกทม.“จิรายุ”จี้ตั้งศูนย์ช่วยคนกรุงติดโควิด-19

23 ก.ค. 2564 เวลา 8:35 น.72

“กมธ.งบ 65”แจงความคืบหน้าพิจารณาแล้ว 95% มั่นใจสรุปจบทันกรอบ 105 วัน ซักเดือด “ผู้ว่าฯอัศวิน” บี้เร่งช่วยคนกรุงติดโควิด-19 "ผู้ว่าฯ อัศวิน"ระบุช่วยเหลือทุกด้านแล้ว

วันนี้(23 ก.ค.64) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงผลความคืบหน้าการพิจารณาของ กมธ. ว่า ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 20 กระทรวง 29 กองทุน คิดเป็น 95.1% 

 

ทั้งนี้เชื่อว่า การพิจารณาของกมธ.ฯ รวมถึงอนุ กมธ.ฯ จะทำงานให้แล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลา 105 วัน 

 

อย่างไรก็ตาม กมธ.ฯ จะงดประชุมวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม และจะนัดประชุมอีกครั้งวันที่ 29 กรกฎาคม เพื่อสรุปรายงานของอนุกมธ.ฯ 


 

นายจิรายุ กล่าวด้วยว่า ในการพิจารณาวันนี้ (23 ก.ค.) ได้พิจารณางบประมาณในส่วนของกรุงเทพมหานคร (กทม.) ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างดุเดือด เพราะกมธ.ได้สอบถามถึงมาตรการ “ล็อกดาวน์” และการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินกิจการต่างๆ ในพื้นที่กทม. เพราะปัจจุบันพบว่าในพื้นที่กทม.ไม่สามารถแก้ปัญหาได้

 

"กมธ.ได้แนะนำว่า ขอให้เร่งรัดในการตั้งศูนย์เฉพาะกิจของกทม.รายเขต เพื่อติดต่อประสานงานเกี่ยวกับผู้ป่วยโควิด-19 เพราะประชาชนในพื้นที่กทม. นับ 10 ล้านคนยังงงว่าเมื่อติดเชื้อจะแจ้งไปที่ไหน ซึ่งการประชุมวันนี้ค่อนข้างดุเดือดพอสมควรในเรื่องการดำเนินงานของกทม. ทั้งนี้ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ชี้แจงว่าได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในทุกๆ ด้านแล้ว" นายจิรายุ แถลง

ขณะที่ นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ส.ส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานอนุกมธ.ฯ แผนบูรณาการ 2  เปิดเผยถึงผลการพิจารณา ว่า งบประมาณในส่วนที่พิจารณา มี 5 แผนงาน วงเงินรวมทั้งสิ้น  81,860 ล้านบาท ปรับลดงบประมาณทั้งสิ้น 556 ล้านบาท คิดเป็นนร้อยละ 0.69 คงเหลืองบประมาณจำนวน 81,294 ล้านบาท ซึ่งการปรับลดดังกล่าวเป็นไปตามความเหมาะสมและจำเป็นในภารกิจของงาน

 

แผนงานที่ปรับลด มีรายละเอียดคือ   

 

1.แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ปรับลดจำนวน 120,056,100 บาท 

 

2. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรับลดจำนวน 232,253,600 บาท 

 

3. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ปรับลดจำนวน 19,397,600 บาท 

 

4.แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปรับลดจำนวน 115,116,000 บาท

 

และ 5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ปรับลดจำนวน 72,298,700 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง