กทม.เร่งแยกตัวผู้ป่วยโควิด เข้า"ศูนย์พักคอย" ลดแพร่เชื้อในชุมชน

14 ก.ค. 2564 เวลา 3:53 น. 118

กทม.เร่งค้นหาผู้ป่วย โควิด-19 ตกค้างในชุมชน และไม่มีความพร้อมกักตัวที่บ้าน ส่งตัวเข้าระบบ "ศูนย์พักคอย"เพื่อเข้าสู่ระบบคัดกรองเบื้องต้น ตั้งเป้าเปิดต่อเนื่องอย่างน้อย 20 จุด

 วันที่ 14 ก.ค.2564   แหล่งข่าวจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยแนวทางการดำเนินงานในการบริหารจัดการศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ของกทม. ว่า ขณะนี้ได้เปิดให้บริการศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่แสดงอาการ (โควิดสีเขียว) ไปแล้วจำนวน 9 แห่ง มีผู้ป่วยเข้าพักประมาณ 500 คน แต่ กทม.จะเร่งทยอยเปิดอย่างต่อเนื่องในเป้าหมายอย่างน้อย 20 แห่ง ซึ่งการประชุมระหว่างนางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวานนี้ ที่ประชุมได้หารือแนวทางบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยศูนย์บริการสาธารณสุข จะร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่เร่งค้นหาผู้ป่วยตกค้างในชุมชน และพิจารณาผู้ป่วยที่ไม่มีความพร้อมจะทำการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ให้เข้ามาที่ศูนย์พักคอยฯ เพื่อเร่งแยกตัวผู้ป่วยโควิด-19 ออกจากครอบครัวหรือชุมชนเพื่อเข้าสู่ระบบคัดกรองอาการเบื้องต้น

 

 เมื่อ กทม.พบผู้ป่วยโควิด-19 สีเขียวจะนำส่งเข้าพักที่ศูนย์ฯ เพื่อรอการส่งต่อเข้ารับการรักษาตามอาการต่อไป โดยในขณะที่ผู้ป่วยโควิด-19 พักในศูนย์พักคอยฯ จะได้รับการดูแลจากแพทย์และพยาบาล รวมถึงรับยาและรักษาอาการเบื้องต้นตามคำวินิจฉัยของแพทย์ อาทิ ฟ้าทะลายโจร หรือยาฟาวิพิราเวียร์ เพื่อเป็นการลดโอกาสที่จะเปลี่ยนเป็นอาการรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ รวมถึงผู้ป่วยรายใหม่ที่ตรวจพบจากการตรวจหาเชื้อเชิงรุกในชุมชนโดยสำนักอนามัย และการตรวจที่โรงพยาบาลในสังกัด กทม.
 

ขณะเดียวกัน กทม.จะเน้นย้ำถึงการสร้างความมั่นใจกับผู้ป่วยที่เข้าพักในศูนย์พักคอยฯ ที่จะมีระบบการคัดกรองอาการโดยบุคลากรทางการแพทย์และจิตอาสาคอยดูแล มีระบบกล้อง CCTV ระบบการสื่อสาร การรักษาความปลอดภัย รวมถึงความพร้อมของที่พัก เตียงนอน ห้องน้ำ-ห้องสุขา อาหารครบ 3 มื้อ รวมทั้งความพร้อมของระบบการส่งต่อไปโรงพยาบาลกรณีมีอาการรุนแรง

นอกจากนี้ กทม.ยังให้ความสำคัญต่อการสร้างความเข้าใจกับชุมชนใกล้เคียงบริเวณโดยรอบศูนย์พักคอยฯ ถึงเหตุผลที่ชุมชนจะได้รับจากการมีศูนย์พักคอยฯ ซึ่งเป็นแยกผู้ป่วยออกจากชุมชนให้อยู่ในที่เฉพาะซึ่งสามารถให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงที และลดการแพร่กระจายเชื้อในชุมชนได้ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานเขต อาสาสมัคร จะร่วมกันทำความเข้าใจกับประชาชนเพื่อให้คลายความกังวลต่อไป เนื่องจากศูนย์พักคอยฯ เป็นระบบปิดที่มีการควบคุมการกระจายเชื้อสู่ชุมชน ด้วยการรักษาความสะอาด การระบายอากาศ การบำบัดน้ำเสีย การกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ รวมทั้งระบบการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดด้วย

แท็กที่เกี่ยวข้อง