svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สธ.จับมือการยาสูบ พัฒนา"ธุรกิจกัญชง กัญชา"ช่วยเกษตรกร

01 กรกฎาคม 2564

กระทรวงสาธารณสุข จับมือ การยาสูบ ถกแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจกัญชง กัญชา ช่วยเกษตรกรสร้างรายได้อย่างยั่งยืน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเครื่องสำอาง ยันไม่เอาไปทำบุหรี่แน่นอน เป้าหมายเพื่อผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง

กระทรวงสาธารณสุข จับมือ การยาสูบ ถกแนวทางขับเคลื่อนพัฒนาธุรกิจกัญชง กัญชา ช่วยเกษตรกรสร้างรายได้อย่างยั่งยืน พัฒนาผลิตภัณฑ์ทั้งยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเครื่องสำอาง ยันไม่เอาไปทำบุหรี่แน่นอน 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมา ดร.ภก.อนันต์ชัย  อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ที่ได้เดินทางไปยังการยาสูบแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ คลองเตย เพื่อเข้าเยี่ยมและหารือกับ นายภาณุพล รัตนกาญจนภัทร ผู้ว่าการยาสูบแห่งประเทศไทย ถึงแนวทางขับเคลื่อนส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงและกัญชา  เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดยมีรองผู้ว่าการด้านใบยา ผู้ชำนาญการปรุง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายใบยา ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายการแพทย์ สำนักพัฒนาธุรกิจ และสำนักกฎหมาย เข้าร่วมประชุมด้วย 

โดยการหารือในครั้งนี้ สืบเนื่องจากัญชง กัญชาเป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความสนใจ การยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งหน่วยงานที่สนใจเข้ามาในตลาดด้านสุขภาพและการแพทย์ เพราะมีเกษตรกรที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตอยู่แล้ว และปัจจุบันประสบปัญหากำลังการผลิตที่ลดลง และเล็งเห็นถึงโอกาสการเติบโตของตลาดนี้ ที่จะช่วยเกษตรกรให้มีรายได้มากขึ้น  ซึ่งที่ประชุมได้มีการกล่าวถึงความพร้อมของการยาสูบแห่งประเทศไทย ว่าปัจจุบันมีเกษตรกรที่อยู่ในห่วงโซ่ประมาณ 15,000 ครัวเรือน มีโรงพยาบาลขนาด 120 เตียง ที่เตรียมความพร้อมในการให้บริการผู้สูงอายุ ก่อนหน้านี้ทางการยาสูบได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกัญชง กัญชามาพอสมควร และเตรียมการให้เกษตรกรได้ปลูกไปแล้ว

“ที่ประชุมได้มีข้อสรุปในความร่วมมือ โดยทางการยาสูบจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรที่ปลูกกัญชง กัญชาได้มีช่องทางการกระจายวัตถุดิบ โดยจะร่วมกันคิดปลายทางหรือ business model  ให้ชัดว่า ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการด้านใดที่ตอบโจทย์ความต้องการทางการแพทย์ สุขภาพ และการตลาด มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเครื่องสำอาง แต่จะไม่นำไปผลิตเป็นบุหรี่อย่างแน่นอน ทั้งนี้ เมื่อได้โมเดลที่ชัดเจน จะได้นำมาคำนวณการปลูกและการผลิตต่อไป โดยทั้งสองฝ่ายมีการกำหนดการหารือร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ โดยมีเป้าหมายในการผลักดันให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชงและกัญชาที่หลากหลาย” 

สธ.จับมือการยาสูบ พัฒนา"ธุรกิจกัญชง กัญชา"ช่วยเกษตรกร