มท.สั่งผู้ว่าฯทุกจังหวัด เข้มลาดตระเวนแนวชายแดน

21 พ.ค. 2564 เวลา 7:23 น.38

ศบค.มท. แจ้งผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนเกี่ยวกับมาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย

  วันนี้ (21 พ.ค.64) ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้มีมติในประชุมเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 โดยมี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นประธาน ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยที่ต้องประสานการปฏิบัติกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
 

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์มาตรการเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ในการลาดตระเวนตามพื้นที่แนวชายแดน เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นกับประชาชน 

สำหรับจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและจังหวัดพื้นที่ควบคุม ซึ่งมีโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่ห่างไกลและไม่พบผู้ติดเชื้อในระยะหนึ่งแล้ว ที่มีความประสงค์จะเปิดภาคเรียนก่อนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ให้ดำเนินการเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาอนุมัติได้เป็นรายกรณี
 

แท็กที่เกี่ยวข้อง