svasdssvasds

"ธรรมนัส" ปลุกพลังคนเหนือ 8 จังหวัด ทุบกำแพงความแตกแยก

08 เม.ย. 2564 เวลา 9:32 น.

"รมช.ธรรมนัส" ลงพื้นที่เชียงราย ปลุกพลังคนเหนือ 8 จังหวัด ทุบกำแพงความแตกแยก ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ลั่นรัฐบาลไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ดูแลทุกพื้นที่เท่าเทียม คนไทยต้องมีที่ดิน ที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ 8 เม.ย.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ให้กับผู้บริหารส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิดของกระทรวงสาธารณสุข 

"ธรรมนัส" ปลุกพลังคนเหนือ 8 จังหวัด ทุบกำแพงความแตกแยก

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ตนได้มีโอกาสมาตรวจราชการ ที่จังหวัดเชียงรายภายใต้ความวิตกที่เรามาเจอกันจำนวนมากแบบนี้จะมีปัญหาหรือไม่ เพราะอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด ซึ่งวันประชุมคณะรัฐมนตรีตนได้ลาการประชุม ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดกระบี่ และเมื่อเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดรอบนี้ นายกรัฐมนตรีจึงสั่งให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีในรูปแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไปยังกระทรวงต่างๆ ทั้งนี้ก่อนจะเดินทางมาในวันนี้ ก็ได้ประสานทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ก็ยังยืนยันว่า จะได้มีการพบปะกับผู้บริหารส่วนท้องถิ่นตามที่ได้กำหนดไว้ เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ตนในฐานะที่เป็นคนเมืองด้วยกัน ขอสื่อสารภาษาพื้นบ้านพูดคุยกันได้

ซึ่งต้องขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ตนได้รับมอบหมายให้ดูแลพื้นที่จังหวัดเชียงราย ภายใต้นโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ปัจจัยสำคัญรัฐบาลต้องการยกคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตนเดินทางไปตรวจราชการในหลายพื้นที่หลายจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างฐานรากให้เกิดความเข้มแข็งของในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ปัญหาที่พบจะเป็นปัญหาใกล้ตัว นั่นคือเรื่องที่ดินทำกิน เรื่องน้ำและเรื่องอาชีพ

"ธรรมนัส" ปลุกพลังคนเหนือ 8 จังหวัด ทุบกำแพงความแตกแยก

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า คนเชียงรายทั้ง 18 อำเภอ จะต้องมีที่ดินทำกิน มีที่อยู่อาศัย ภาครัฐ มีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขที่น้องประชาชน จะต้องจัดสรรที่ดินของรัฐให้ประชาชนมีที่ดินทำกินและเป็นที่อยู่ของตัวเอง ทั้งนี้สำนักงานปฏิรูปที่ดิน ณ เวลานี้ทั่วประเทศมีพื้นที่กว่า 40 ล้านไร่ ที่จะสามารถจัดสรรให้ พี่น้องประชาชนที่ไร้ที่ทำกินและที่อยู่อาศัย ได้เข้าใช้ประโยชน์ ตามนโยบายของรัฐ รวมถึงเรื่องการบริหารจัดการน้ำอุปโภค-บริโภคและน้ำใช้ในพืชทางการเกษตร ตนเห็นว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้ควรจะต้องมีกระทรวงน้ำ เพื่อการบริหารงานที่ได้ประสิทธิภาพ เป็นระบบที่ยั่งยืน

ผู้นำท้องถิ่นถือว่าใกล้ชิดประชาชนจะต้องขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพราะพวกท่านรู้ปัญหาในพื้นที่ดี สิ่งที่ตนอยากจะขอความร่วมมือ พื้นที่ใดที่เป็นของรัฐที่เป็นปัญหาขอให้รวบรวมข้อมูล และพื้นที่ไหนที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนได้ขอให้แจ้งมา พร้อมกันนี้ต้องทำแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตัวเองด้วย หน่วยงานชลประทานจังหวัด จะต้องเป็นพี่เลี้ยงสำคัญ วันนี้จะทำงานแบบที่ผ่านมาไม่ได้แล้ว ขอฝากผู้นำท้องถิ่นร่วมกันสร้างความเข้มแข็งทั้งเรื่องน้ำและที่ดินทำกิน โดยตนจะลงพื้นที่ไปในแต่ละอำเภอ เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟัง ปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาด้วย 

"ธรรมนัส" ปลุกพลังคนเหนือ 8 จังหวัด ทุบกำแพงความแตกแยก

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวอีกว่า อยากสร้างจิตสำนึกปลูกฝังคนเมืองเหนือ วันนี้ต้องยืนด้วยลำแข้งของตัวเองและทุบกำแพงที่กั้นความแตกแยก ที่อยู่ในใจของคนเมืองเหนือ ซึ่งจะต้องเปิดรับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมือง คนภาคเหนือจะต้องสร้างความสามัคคี ตนได้ฐานะ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เป็นลูกชาวนา ไม่แบ่งแยกว่าเป็นพรรคไหน จะดูแลประชาชนไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ขอเพียง มาร่วมกันสร้างความเจริญให้กับบ้านเมือง ถ้ามัวแต่ตั้งท่าจะซัดกันอย่างเดียวแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ประชาชนจะอยู่กันได้อย่างไร เมื่อประชาชนเลือกตนมาเป็นผู้แทนและวันนี้ตนเป็นรัฐมนตรีมีหน้าที่ต้องดูแลประชาชน

และต้องการสร้างฐานรากที่เข้มแข็งให้กับคนภาคเหนือทั้ง 8 จังหวัด ด้วยการสร้าง ซ่อมเสริม ทั้งหมดนี้จะเกิดได้หรือไม่อยู่ที่ความเข้มแข็งของคนในพื้นที่ด้วย เพราะลำพังตนคนเดียวคงลำบาก ดังนั้นขอให้ร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่ของตัวเอง โดยภาครัฐพร้อมสนับสนุนและรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปบูรณาการแก้ปัญหาให้ตรงจุดต่อไป