svasdssvasds

นายกฯเร่งสธ. จัดหาวัคซีนทุกช่องทาง

31 ธ.ค. 2563 เวลา 8:33 น. 112

โฆษกรัฐบาล ชี้นายกฯสั่ง สธ.จัดดหาวัคซีนในทุกช่องทาง ให้คนไทยเข้าถึงวัคซีนได้รวดเร็วที่สุด ครอบคลุมไม่น้อยกว่า50 ของจำนวนประชาชนในปี 64

นายกฯเร่งสธ. จัดหาวัคซีนทุกช่องทาง

 

วันที่ 31 ธ.ค. 2563 นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดครั้งใหม่ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มีความเป็นห่วงประชาชนทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เสียสละดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงที่สุด จึงขอให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ดูแลป้องกันตนเองด้วยความไม่ประมาท  

 

 สำหรับการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้กับคนไทยนั้น นายกรัฐมนตรีเร่งรัดให้กระทรวงสาธารณสุขจัดหาวัคซีนในทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนไทยเข้าถึงวัคซีนได้รวดเร็วที่สุด โดยกำหนดการจัดหาวัคซีนเพื่อให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชาชนไทยในปี 2564  ซึ่งมีการดำเนินการในหลายแนวทาง และแม้ประเทศไทยจองซื้อวัคซีนของบริษัท  AstraZeneca จำนวน 26 ล้านโด๊สแล้ว  แต่การจองซื้อวัคซีนนี้เป็นข้อตกลงชุดแรก ทั้งนี้ไม่ได้มีการเจาะจงว่าจะทำความร่วมมือเฉพาะกับผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง ซึ่งขณะนี้ นายกฯ ได้มอบนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุขเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนรายอื่นอีกหลายบริษัท และกำหนดแผนการใช้วัคซีน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการฟื้นฟูประเทศจากสถานการณ์การระบาดนี้โดยเร็ว  อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศจะสามารถนำวัคซีนมาให้บริการกับประชาชนอย่างครอบคลุม แต่การดูแลสุขอนามัยส่วนตัว ยังเป็นมาตรการสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าทั่วโลกเข้าสู่สภาวะปกติ

นายอนุชา กล่าวอีกว่า   การแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ยังเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ทั้งเป็นการติดเชื้อจากบุคคลสู่บุคคลจากการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือเข้าร่วมกิจกรรมที่เสี่ยง จึงเกิดการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และการติดเชื้อแบบกลุ่มก้อน ซึ่งมีสาเหตุจากการร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเลี้ยงสังสรรค์ การประชุม ฯลฯ หรือกิจกรรมที่ลักลอบดำเนินการ เช่น การพนัน การมั่วสุม เป็นต้น  นายกรัฐมนตรีจึงขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด 
 

ในช่วงนี้ นายกฯ ขอให้หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนและการเดินทางข้ามจังหวัด  รวมถึงขอให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสมอ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น ล้างมือบ่อยๆ ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายตามสถานที่ต่างๆ ติดตั้งแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” และสแกน “ไทยชนะ” เวลาเช็กอินและเช็กเอาต์สถานที่ต่างๆ  อีกทั้งถ้ามีอาการที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ ขอให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว อย่าปล่อยให้อาการรุนแรง