svasdssvasds

เปิดคำวินิจฉัยศาลรธน. คดีนายกฯพักบ้านหลวง

23 ธ.ค. 2563 เวลา 2:25 น. 1.5k

เปิดคำวินิจฉัยศาลรธน. คดีนายกฯพักบ้านหลวง

23 ธันวาคม 2563 ช่วงค่ำของวันที่ 22 ธันวาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำวินิจฉัยที่ 29/2563 เรื่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่แล้ว

สำหรับคำวินิจฉัยดังกล่าวมีเนื้อหารวม 11 หน้าซึ่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ออกนั่งบัลลังก์อ่านคำตัดสินไปเมื่อวันที่ 2 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีมติเอกฉันท์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พักอาศัยในบ้านหลวงไม่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง ไม่ทำให้สถานะความเป็นรัฐมนตรีต้องสิ้นสุดลง

 

อ่านรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่ 29/2563 เรื่่อง ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (5) และมาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 186 วรรคหนึ่ง และมาตรา 184 วรรคหนึ่ง (3) หรือไม่