svasdssvasds

กกต.เผยร้องทุจริตเลือกตั้ง อบจ. 38 จังหวัด ซื้อเสียง 40 เรื่อง 

20 ธ.ค. 2563 เวลา 4:31 น. 1.4k

ประธานกกต.เผยมีเรื่องร้องเรียนทุจริตเลือกตั้ง อบจ.แล้ว 122 คำร้อง เฉพาะซื้อเสียง 40 เรื่อง มีจังหวัดที่ถูกร้องเรียน 38 จังหวัด

 

วันนี้ ( 20 ธ.ค.63) คณะกรรมการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร โดยบรรยากาศการเปิดหน่วยลงคะแนนทั้ง 96,191 หน่วยเลือกตั้งตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นไปอย่างเรียบร้อย   

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. และกกต. รวมถึงผู้บริหารสำนักงานกกต. ได้ลงพื้นที่ตามจังหวัดต่าง ๆ เพื่อสังเกตการณ์ลงคะแนนเลือกตั้ง 


นายอิทธิพร  กล่าวถึงเรื่องการร้องเรียนทุจริตการเลือกตั้งว่า  จากที่ได้รับรายงานเมื่อวานมีทั้งหมด 122 คำร้อง เป็นการร้องเรียน 115 และเป็นกรณีความปรากฏต่อผู้รับผิดชอบของกกต.อีก 7 โดยจำนวนนี้แบ่งเป็นที่เกี่ยวกับการทุจริตซื้อเสียง 40 เรื่อง มีจังหวัดที่ถูกร้องเรียน 38 จังหวัด 
 


นายอิทธิพร กล่าวด้วยว่า เรื่องของการนับคะแนน คาดว่าการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งต่างๆ น่าจะเสร็จและติดประกาศผลคะแนนไม่เป็นทางการที่หน้าหน่วยได้ประมาณ 20.00 น. จากนั้นแต่ละหน่วยจะต้องส่งผลคะแนนไปรวมที่จังหวัดซึ่งคะแนนรวมแต่ละจังหวัด ก็คาดว่าจะประกาศผลไม่เป็นทางการได้ประมาณ 24.00 น.


สำหรับการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ในวันนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้งทั่วประเทศ 8,521 คน แบ่งเป็นผู้สมัครนายก อบจ. 335 คน  ผู้สมัครสมาชิกสภา อบจ. 8,186 คน  
โดยจังหวัดที่ผู้สมัครมากที่สุด คือ จ.บุรีรัมย์ 352 คน แยกเป็น ผู้สมัครนายก อบจ.8 คน  สมาชิกสภาอบจ. 344 คน  
จังหวัดที่มีผู้สมัครน้อยที่สุด คือ เพชรบุรี 34 คน แยกเป็นผู้สมัครนายกอบจ. 1 คน และสมาชิกสภาอบจ.33 คน