svasdssvasds

ปูด“มหาดไทย-สถ.”ปล่อยปละละเลยให้มีขบวนการสูบเลือด อปท.

06 ธ.ค. 2563 เวลา 5:25 น. 20.9k

นายกสมาคมขรก.ส่วนท้องถิ่นฯ ปูด “มหาดไทย-กรมปกครองท้องถิ่น” ปล่อยปละละเลยให้มีขบวนการสูบเลือด อปท. เกิดช่องว่างคนมท.ร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรมจัดโครงการอบรมราคาแพง มีผลประโยชน์ทับซ้อน จ่อร้องกมธ.ป.ป.ช.สอบ


นายพิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย โพสต์เฟซบุ๊กเพจ ป.พิพัฒน์ ระบุว่า ด้วยได้รับเรื่องร้องเรียน ปนร้องทุกข์จาก นายก อปท. & ปลัดอปท. จำนวนมากว่า ปัจจุบัน กระทรวงมหาดไทย กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ออกระเบียบ และหลักเกณฑ์หลายเรื่องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ถือปฏิบัติ แต่ไม่จัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ ทำให้เป็นช่องว่างให้คนของมหาดไทย ใช้เป็นแนวทางทำมาหากินกับคนท้องถิ่น 


โดยร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรมต่างๆ ทั้งของรัฐ และเอกชน จัดโครงการอบรมในราคาแพง โดยการล็อคตัวข้าราชการในสังกัดของกระทรวงมหาดไทย ที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ ไว้ มิให้หน่วยงานอื่นได้เชิญไปบรรยายได้ อันเป็นการกระทำหรือมีพฤติกรรมเป็นลักษณะผลประโยชน์ทับซ้อน 


 

อีกทั้ง หลายจังหวัดยังร่วมมือด้วย โดยการขอความร่วมมือแกมบังคับให้อปท.ส่งข้าราชการในสังกัดเข้าอบรมแห่งละ 3-5 คน เพื่อกำหนดเป้า โดยมีการแบ่งผลประโยชน์ระหว่างกัน


“เรื่องนี้ ผมกำลังร่างหนังสือจะส่งไปยัง คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) สภาผู้แทนราษฎร  ให้ช่วยตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลในเรื่องนี้เร็วๆ นี้ ท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมส่งมาให้ด้วยนะครับ” นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระบุ

                                                   ปูด“มหาดไทย-สถ.”ปล่อยปละละเลยให้มีขบวนการสูบเลือด อปท.