"ธรรมนัส"คิกออฟเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ แปลงใหญ่ 3,200 ไร่ "พะเยา"

20 พ.ย. 2563 เวลา 10:48 น. 433

“ธรรมนัส” คิกออฟ วันเริ่มต้นเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่เมืองพะเยา 3,200 ไร่ พร้อมตรวจเยี่ยมโครงการอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ เตรียมมือภัยแล้ง

วันที่  20 พฤศจิกายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธาน Kick off วันเริ่มต้นเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิปี 2563 ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา  ซึ่งมีสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่ จำนวน 299 ราย เนื้อที่ 3,200 ไร่  โดยร้อยเอกธรรมนัส ได้กล่าวกับพี่น้องเกษตรกรว่า จะผลักให้ข้าวหอมมะลิ จังหวัดพะเยาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น และผลักดันราคาข้าวให้มีราคาสูงขึ้น เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องชาวนาไทย

 

"ธรรมนัส"คิกออฟเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ แปลงใหญ่ 3,200 ไร่ "พะเยา"

จากนั้นร้อยเอก ธรรมนัส พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจ้ำหม้อภู บ้านกาดถี หมู่ 15 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา  โดยมีนายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นายอำเภอภูกามยาว พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ ก่อนจะเดินทางไปยังจุดก่อสร้างฝายน้ำลาว บ้านสบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา เพื่อรับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ ประกอบด้วย ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำ ปัญหาที่มีเกษตรกรยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น

 

"ธรรมนัส"คิกออฟเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ แปลงใหญ่ 3,200 ไร่ "พะเยา"

 

นอกจากนี้ ยังติดตามรับฟัง ข้อเสนอของประชาชนเสนอเรื่องขอก่อสร้างแหล่งน้ำ ที่ ม.3 บ้านสบบง งบประมาณก่อสร้างประมาณ 85 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

"ธรรมนัส"คิกออฟเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ แปลงใหญ่ 3,200 ไร่ "พะเยา"

แท็กที่เกี่ยวข้อง