ปชป. ย้ำจุดยืน "ร่างแก้ไข รธน." เปิดทางทุกภาคส่วนร่วมเป็นส.ส.ร

30 ส.ค. 2563 เวลา 3:07 น. 105

โฆษกปชป. ย้ำจุดยื่น ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ พร้อมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมเป็น ส.ส.ร เตรียมยื่นร่างแก้ไขรธน.ญัตติต่อประธานสภา1ก.ย.นี้

นายราเมศ รัตนะเชวง

 

วันที่ 31 ส.ค. 2563 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญว่าพรรคได้มีจุดยืนชัดเจนในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้น และร่วมผลักดันมาตั้งแต่ต้น จนกระทั่งได้ระบุไว้เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อย ให้มีการแก้มาตรา 256 เพื่อเปิดทางให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่ง่ายขึ้น

 

 พร้อมกันนี้ได้มีการเพิ่มเติมให้มี การจัดตั้ง สภาร่างรัฐธรรมนูญ  (ส.ส.ร.)เพื่อมายกร่างรัฐธรรมนูญ  และจะไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 1 บททั่วไป และหมวด 2 พระมหากษัตริย์แต่อย่างใด โดยมีสมาชิกมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 150 คน รวมถึงให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ตัวแทนนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงตัวแทนพรรคการเมือง อีก 50 คน รวมเป็นจำนวน 200 คน เพื่อร่วมกันยกร่างรัฐธรรมนูญ ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน และต้องจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ทั่วไป และประชาชนในทุกจังหวัดอย่างทั่วถึง

 

นายราเมศ ยังกล่าวต่อว่า สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ร่างแก้ไขระบุไว้ชัด ส.ส.และ ส.ว. ไม่สามารถเป็น ส.ส.ร. ได้ แต่ประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคการเมืองสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ร. ได้ เพราะต้องถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในการมี

 

ทั้งนี้ในส่วนรายละเอียดก็เชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ที่ประชุมร่วมรัฐสภาก็จะมีการแปรญัตติกันอีกครั้งซึ่งจะว่ากันไปตามกระบวนการ โดยจุดเริ่มต้นในเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนี้อยากให้ทุกฝ่ายได้ใช้ระบบรัฐสภาเดินหน้าให้มากที่สุด เมื่อมีการตั้ง ส.ส.ร. แล้ว ทุกเรื่องสามารถนำไปพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพ ระบบเลือกตั้ง ระบบการตรวจสอบการทุจริต รวมไปถึงอำนาจของสมาชิกวุฒิสภา ที่อยู่ในบทเฉพาะกาล หากใช้แนวทางในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยผ่านครรลองของระบบ  บ้านเมืองก็จะสามารถเดินไปได้ 

นายราเมศ  กล่าวว่า ในวันพรุ่งนี้ (31 ส.ค.) ที่ประชุม ส.ส.ของพรรคก็จะมีการพูดคุยกันถึงตัวร่างที่ได้ข้อยุติแล้ว ต่อจากนั้นพรรคร่วมรัฐบาลจะยื่นญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาในวันที่ 1 กันยายน นี้ต่อไป