ปชป. ชู แก้ปัญหาโฉนดที่ดิน ช่วยที่ทำกินประชาชน 

23 ส.ค. 2563 เวลา 6:12 น. 180

ปชป. เร่งแก้ปัญหาโฉนดที่ดิน ช่วยที่ทำกินประชาชน ผ่านโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์” รวมไปถึงโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งถือเป็นอีกนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงนโยบายด้านแก้ปัญหาที่ดินทำกินของพรรคฯ ว่า ขณะนี้จากการผลักดันของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายนิพนธ์ บุญญามณี ได้นำนโยบายพรรคไปขับเคลื่อนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนให้สัมฤทธิ์ผล ผ่านโครงการ "มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์” รวมไปถึงโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ซึ่งถือเป็นอีกนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล ในการเร่งรัดเรื่องการออกเดินสำรวจเพื่อออกหนังสือสำคัญให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน  

ปชป. ชู แก้ปัญหาโฉนดที่ดิน ช่วยที่ทำกินประชาชน 

โดยในขณะนี้ได้ดำเนินการแจกโฉนดที่ดินให้กับพี่น้องประชาชนไปแล้วทั่วประเทศกว่า120,000 แปลง โครงการนี้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวให้ดีขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนมากที่สุด 

 

 

นายราเมศ ได้กล่าวย้ำว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนได้นำนโยบายพรรคไปขับเคลื่อนจนประสบความสำเร็จแล้วหลายเรื่อง เพราะทุกคนมองตรงกันว่า เมื่อพรรคฯ ได้ให้คำมั่นสัญญา และได้ใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงกับประชาชน ดังนั้นเมื่อได้รับโอกาสให้มีหน้าที่รับผิดชอบ จึงเป็นหลักการที่จะต้องผลักดันนโยบายที่เคยให้ไว้กับพี่น้องประชาชนให้เป็นผลสำเร็จ