TIJ เตรียมเปิดผลโพล ชี้ "คดีบอส" ทำกระบวนการยุติธรรมคะแนนตกวูบ

22 ส.ค. 2563 เวลา 7:06 น. 301

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย เตรียมเปิดผลสำรวจความคิดเห็นประชาชน กรณี "บอสรอดทุกข้อหา" มีผู้ตอบแบบสอบถามมากถึง 4,000 คน เผย คะแนนตกวูบจาก 2.40 เต็ม 5 คะแนน เหลือเพียง 0.99 คะแนนเท่านั้น

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ TIJ จัดทำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน (โพล) ที่มีต่อคดี นายวรยุทธ หรือ บอส อยู่วิทยา กรณีขับรถชนตำรวจเสียชีวิต โดยเป็นการเก็บข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามจากทุกกลุ่มอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัยมากถึง 4,000 คนจากทั่วประเทศ โดยในจำนวนนี้ราวๆครึ่งหนึ่ง คือ 2,056 คน มีประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรม ทั้งเคยศึกษาและทำงาน หรือเคยเข้าสู่กระบวนการทางคดีจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นพยาน ผู้ต้องหา หรือผู้เสียหายด้วย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 ลุ้น คดี"บอสกระทิงแดง" จะแซงทางโค้ง-หลุดโค้ง-เข้าโค้ง ?

“สมยศ”โชว์หลักฐานอยู่เมืองนอกไม่เกี่ยวคดี“บอส อยู่วิทยา”

ประวัติศาสตร์ “สนง.อัยการ” “กอ.เลือกตั้ง”พ่าย“กอ.บริหาร”

“สามารถ-สธน”ยัน”บอส อยู่วิทยา”ซิ่งเฟอร์รารี่เกิน100กม./ชม.

 

หัวข้อที่ทำการสำรวจ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป, ความคิดเห็นเกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรมของกระบวนการยุติธรรมไทย, ความคิดเห็นเกี่ยวกับคดี นายวรยุทธ อยู่วิทยา และความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนการยุติธรรม

ประเด็นสำคัญที่ค้นพบจากการสำรวจก็คือ คดีของนายวรยุทธ สะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำ ไม่เสมอภาคของกระบวนการยุติธรรม เพราะถูกซื้อได้ด้วยเงินและอำนาจ ขณะที่คะแนนความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม ตกวูบจาก 2.40 (คะแนนเต็ม 5) เหลือเพียง 0.99 เท่านั้น 

ผลสำรวจชุดนี้ยังมีข้อเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปองค์กรตำรวจ อัยการ และศาล ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ ถ่วงดุล และพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป สามารถติดตามผลสำรวจฉบับเต็มได้ในการแถลงข่าวของศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ได้ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย ถนนวิทยุ