เปิดคลิปวินาที นักเรียนโรงเรียนราชินี ฉีกใบประกาศ

22 ส.ค. 2563 เวลา 3:40 น. 44.5k

เปิดคลิปวินาทีนักเรียนโรงเรียนราชินีประท้วงฉีกใบประกาศ หลังโรงเรียนสั่งห้ามเคลื่อนไหวทางการเมือง

จากกรณีที่โรงเรียนราชินี ได้ออกจดหมายมอบใหันักเรียนนำไปมอบให้กับผู้ปกครอง ห้ามนักเรียน ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง หรือ เคลื่อนไหวทางการเมือง เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 21 สิงหาคมที่ผ่านมา หากฝ่าฝืนคำสั่งจะลงโทษตามกฎระเบียบ และหากผู้ปกครองไม่พอใจสามารถให้เด็กลาออกไปเรียนที่อื่นได้นั้น 

 

ล่าสุดวันนี้ (22 สิงหาคม 2563) ปรากฎคลิปสั้นๆว่า มีนักเรียนจำนวนหนึ่งต่อต้านเรื่องดังกล่าวและฉีกประกาศภายในโรงเรียน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

เปิดจดหมาย "โรงเรียนราชินี" ถึงผู้ปกครอง

ทำความรู้จักโรงเรียนราชินี

เปิดวิสัยทัศน์ และ 9 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนราชินี

"ม็อบเยาวชนปลดแอก"เรียกร้องปชต. หรือ ต่อต้านสถาบัน

“ม็อบเยาวชน”จี้รัฐบาล “ยุบสภา-หยุดคุกคาม-ร่างรธน.ใหม่

 

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนราชินี ได้ออกหนังสือประกาศจากโรงเรียนแจ้งถึงผู้ปกครอง เรื่อง การเรียกร้องทางการเมืองโดยอ้างประชาธิปไตย เนื้อหาระบุว่า 

ตามที่ผู้ปกครองทราบกันดีว่า ในขณะนี้มีการเรียกร้องทางการเมือง โดยอ้างประชาธิปไตยโดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา และมีนักเรียนบางคนของโรงเรียนเข้าร่วมด้วย ทางโรงเรียนจึงขอชี้แจงดังนี้


สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี เมื่อพุทธศักราช 2447 เพื่อให้กุลสตรีไทยได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน และเจ้านายหลายพระองค์ในราชวงศ์จักรีได้ทรงอุปถัมภ์โรงเรียนตลอดมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้


ในปัจจุบันโรงเรียนราชินี จัดการเรียนการสอนโดยยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พื้นที่โรงเรียนไม่เคยใช้ในทางการเมือง และไม่อนุญาตให้กลุ่มบุคคลใดมาใช้พื้นที่  โดยผ่านนักเรียน  หรือ นักเรียนเก่า ไม่ว่าจะอ้างว่า เป็นขบวนการประชาธิปไตย หรือ ขบวนการอื่นใดในทางการเมือง เพราะโรงเรียนต้องวางตัวเป็นกลาง

ปรากฏว่า ในช่วงเวลานี้มีนักเรียนหลายคนพยายามที่จะใช้พื้นที่โรงเรียนเพื่อประเด็นในทางการเมือง ในลักษณะที่เสี่ยงต่อความผิดทางกฏหมายและสร้างความไม่สงบภายในโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีสิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามสมควรภายในกรอบของกฏหมายและต้องอยู่ในกฏระเบียนของโรงเรียน ซึ่งต้องไม่กระทบการเรียนการสอนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือก่อความแตกแยก ความเกรงกลัวในหมู่นักเรียนด้วยกัน และผู้อำนวยการยังเปิดให้นักเรียนมัธยมศึกษาทุกชั้นพูดคุยด้วยและแสดงความคิดเห็นซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจกันทุกคน


แต่ปรากฏว่า นักเรียนกลุ่มดังกล่าวกลับกระทำการที่ไม่เป็นหลักของประชาธิปไตย ใช้วิธีข่มขู่นักเรียนอื่นที่เห็นต่าง (BULLY) จึงเกิดความหวาดกลัวในหมู่นักเรียน และความเป็นห่วงของผู้ปกครองนักเรียนเหล่านั้น และที่สำคัญก้าวล่วงสถาบันหลักของประเทศ นำชื่อของโรงเรียนไปใช้ให้เกิดความเสียหาย ทำให้สังคมเข้าใจว่า โรงเรียนราชินี สนับสนุนการไม่มีสถาบันกษัตริย์ อันขัดต่อจุดยืนของโรงเรียน

 

ดังนั้น เพื่อธำรงไว้ ซึ่งเกียรติภูมิของโรงเรียนราชินี ทางโรงเรียนจึงขอใช้ "สิทธิ์ของโรงเรียน"ไม่อนุญาตให้นักเรียน ก้าวล่วงสถาบัน พระมหากษัตริย์ และกระทำการใด ที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน  ไม่ว่าจะเป็นระเบียบการเคารพธงชาติ และการข่มขู่นักเรียนอื่น  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากนักเรียนฝ่าฝืน โรงเรียนจะต้องลงโทษตามกฎระเบียบและหากเป็นเรื่องผิดกฏหมาย โรงเรียนไม่อาจปกป้องนักเรียนจากการถูกดำเนินคดีหรือถูกเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการตามกฏหมายได้


จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอให้ผู้ปกครองดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และโรงเรียนพร้อมจะให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลอบรมนักเรียนดังที่เคยปฏิบัติเสมอมา หากผู้ปกครองคนใดไม่พอใจที่โรงเรียนแจ้งนี้ โรงเรียนยอมรับ "สิทธิ์ของผู้ปกครอง" ที่จะนำนักเรียนลาออกไปเรียนที่โรงเรียนอื่น

 

จม.เปิดผนึก “ศิษย์เก่า โรงเรียนราชินี” ถึง ครูและศิษย์ปัจจุบัน