เปิดจดหมาย "โรงเรียนราชินี" ถึงผู้ปกครอง

21 ส.ค. 2563 เวลา 9:08 น. 19.8k

โรงเรียนราชินี ออกจดหมายถึงผู้ปกครอง แสดงจุดยืนห้ามนักเรียนเคลื่อนไหวทางการเมือง หากรับไม่ได้ให้ลาออก

วันที่ 21 ส.ค.2563  โรงเรียนราชินี ได้ออกหนังสือประกาศจากโรงเรียนแจ้งถึงผู้ปกครอง  เรื่อง การเรียกร้องทางการเมืองโดยอ้างประชาธิปไตย ซึ่งเนื้อหาประกอบไปด้วย


ตามที่ผู้ปกครองทราบกันดีว่า ในขณะนี้มีการเรียกร้องทางการเมือง โดยอ้างประชาธิปไตยโดยนักเรียน นิสิต นักศึกษา และมีนักเรียนบางคนของโรงเรียนเข้าร่วมด้วย ทางโรงเรียนจึงขอชี้แจงดังนี้


สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ได้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินี เมื่อพุทธศักราช 2447 เพื่อให้กุลสตรีไทยได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน และเจ้านายหลายพระองค์ในราชวงศ์จักรีได้ทรงอุปถัมภ์โรงเรียนตลอดมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จม.เปิดผนึก “ศิษย์เก่า โรงเรียนราชินี” ถึง ครูและศิษย์ปัจจุบัน

เปิดคลิปวินาที นักเรียนโรงเรียนราชินี ฉีกใบประกาศ

ทำความรู้จักโรงเรียนราชินี

 

ในปัจจุบันโรงเรียนราชินี จัดการเรียนการสอนโดยยึดมั่นในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ พื้นที่โรงเรียนไม่เคยใช้ในทางการเมือง และไม่อนุญาตให้กลุ่มบุคคลใดมาใช้พื้นที่  โดยผ่านนักเรียน  หรือนักเรียนเก่า ไม่ว่าจะอ้างว่าเป็นขบวนการประชาธิปไตยหรือ ขบวนการอื่นใดในทางการเมือง เพราะโรงเรียนต้องวางตัวเป็นกลาง
 

ปรากฏว่า ในช่วงเวลานี้มีนักเรียนหลายคนพยายามที่จะใช้พื้นที่โรงเรียนเพื่อประเด็นในทางการเมือง ในลักษณะที่เสี่ยงต่อความผิดทางกฏหมายและสร้างความไม่สงบภายในโรงเรียน  ซึ่งโรงเรียนได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีสิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามสมควรภายในกรอบของกฏหมายและต้องอยู่ในกฏระเบียนของโรงเรียน ซึ่งต้องไม่กระทบการเรียนการสอนและสร้างความเดือดร้อนรำคาญหรือก่อความแตกแยก ความเกรงกลัวในหมู่นักเรียนด้วยกัน และผู้อำนวยการยังเปิดให้นักเรียนมัธยมศึกษาทุกชั้นพูดคุยด้วยและแสดงความคิดเห็นซึ่งน่าจะเป็นเรื่องที่เข้าใจกันทุกคน


แต่ปรากฏว่า นักเรียนกลุ่มดังกล่าวกลับกระทำการที่ไม่เป็นหลักของประชาธิปไตย ใช้วิธีข่มขู่นักเรียนอื่นที่เห็นต่าง (BULLY) จึงเกิดความหวาดกลัวในหมู่นักเรียน และความเป็นห่วงของผู้ปกครองนักเรียนเหล่านั้น และที่สำคัญก้าวล่วงสถาบันหลักของประเทศ นำชื่อของโรงเรียนไปใช้ให้เกิดความเสียหาย ทำให้สังคมเข้าใจว่า โรงเรียนราชินี สนับสนุนการไม่มีสถาบันกษัตริย์ อันขัดต่อจุดยืนของโรงเรียน
 

ดังนั้น เพื่อธำรงไว้ ซึ่งเกียรติภูมิของโรงเรียนราชินี ทางโรงเรียนจึงขอใช้ "สิทธิ์ของโรงเรียน"ไม่อนุญาตให้นักเรียน ก้าวล่วงสถาบัน พระมหากษัตริย์ และกระทำการใด ที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน  ไม่ว่าจะเป็นระเบียบการเคารพธงชาติ และการข่มขู่นักเรียนอื่น  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากนักเรียนฝ่าฝืน โรงเรียนจะต้องลงโทษตามกฎระเบียบและหากเป็นเรื่องผิดกฏหมาย โรงเรียนไม่อาจปกป้องนักเรียนจากการถูกดำเนินคดีหรือถูกเจ้าหน้าที่เข้ามาจัดการตามกฏหมายได้


จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอให้ผู้ปกครองดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด และโรงเรียนพร้อมจะให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแลอบรมนักเรียนดังที่เคยปฏิบัติเสมอมา หากผู้ปกครองคนใดไม่พอใจที่โรงเรียนแจ้งนี้ โรงเรียนยอมรับ"สิทธิ์ของผู้ปกครอง" ที่จะนำนักเรียนลาออกไปเรียนที่โรงเรียนอื่น

เปิดจดหมาย "โรงเรียนราชินี" ถึงผู้ปกครอง


ทั้งนี้ทีมข่าวฐานเศรษฐกิจออนไลน์ ได้ตรวจสอบที่มาของจดหมายดังกล่าวด้วยการโทรศัพท์สอบถามทางโรงเรียน ตามเบอร์โทรที่ปรากฏในเว็บไซต์โรงเรียน http://www.rajini.ac.th/indexs.html ทำให้ทราบว่าจดหมายดังกล่าวเป็นจดหมายจริง ที่โรงเรียนราขินีทำถึงผู้ปกครองนักเรียน โดยให้นักเรียนนำไปมอบให้ผู้ปกครอง เพื่อแสดงจุดยืนของโรงเรียนในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง

เปิดจดหมาย "โรงเรียนราชินี" ถึงผู้ปกครอง