ไขข้อข้องใจ “ชูสามนิ้ว” กับคำปฏิญาณ และกฎ 10 ข้อของลูกเสือ

18 ส.ค. 2563 เวลา 4:45 น. 5.6k

ไขข้อข้องใจ “ชูสามนิ้ว”หลังศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ศปก.นรม. ทวีตรูปภาพอธิบายการ “ชูสามนิ้ว” หลังกลายเป็นสัญญลักษณ์ทางการเมืองของเยาวชนกลุ่มปลดแอก

“ชูสามนิ้ว” กำลังกลายเป็นสัญญลักษณ์ในการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มเยาวชนปลดแอก กลุ่มคณะประชาชนปลดแอก และ อีกหลายกลุ่ม สัญลักษณ์ดังกล่าวแพร่กระจายไปยังโรงเรียน มีหลายคนตั้งคำถามสัญลักษณ์ “ชูสามนิ้ว” แท้จริงแล้วมีความหมายอะไรกันแน่

กรณีศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี PMOC ศปก.นรม. ทวีตรูปภาพอธิบายการ “ชูสามนิ้ว” ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ในการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มเยาวชนปลดแอก กลุ่มคณะประชาชนปลดแอก และอีกหลายกลุ่ม พร้อมข้อความระบุว่า  #ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ พร้อมกับอธิบายภาพการชูสามนิ้วว่า เป็น "คำปฏิญาณของลูกเสือ"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลแก้เกม "ชูสามนิ้ว" เป็นการปฏิญาณตนของลูกเสือ

 

โอเคไหม “รมว.ศึกษาฯ” อาสาเจรจา “เยาวชนปลดแอก”

พรเพชร ไม่ห้าม“ยุบส.ว.”เสนอได้ แต่ทำยาก

บิ๊กป้อม การันตี“ม็อบเยาวชนปลดแอก”ไม่มีอะไรน่าห่วง

 

เมื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเว็บไซต์ลูกเสือไทย www.thaiscouts.com   พบว่า การชู 3 นิ้ว เป็นคำปฏิญาณของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ

ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า

ข้อ 1 ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ข้อ 2 ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

ข้อ 3 ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

กฎของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ

ข้อ 1 ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้

A scout’s honor is to be trusted.

ข้อ 2 ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ

A scout is loyal.

ข้อ 3 ลูกเสือมีหน้าทีกระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น

A scout’s duty is to be useful to help others.

ข้อ 4 ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

A scout is a friend to all and a brother to every other scout.

ข้อ 5 ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

A scout is courteous.

ข้อ 6 ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์

A scout is a friend to animal.

ข้อ 7 ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ

A scout obeys orders of his parents, Patrol Leader and

Scoutmaster without question.

ข้อ 8 ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

A scout smiles and whistles under all difficulties.

ข้อ 9 ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์

A scout is thrifty.

ข้อ 10 ลูกเสือประพฤติชอบ ด้วยกาย วาจา ใจ

A scout is clean in thought, word and deed.