ครม.เคาะตั้ง “ศบค.เศรษฐกิจ” 2ชุด “นายกฯ-ไพรินทร์” นั่งหัวโต๊ะ

13 ส.ค. 2563 เวลา 8:07 น. 2.7k

ครม.เห็นชอบ ตั้ง “ศบค.เศรษฐกิจ” 2 ชุด “นายกรัฐมนตรี และ ไพรินทร์” นั่งประธาน ดึงผู้ว่าธปท.-เอกชน ร่วมเป็นกรรมการ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติที่ประชุมครม.ว่า ที่ประชุมครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ โดยแบ่งคณะกรรมการเป็น 2 สองส่วน 

 

ส่วนแรกเป็นคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจ มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ทำหน้าที่จัดทำข้อเสนและวางกรอบแนวทางการดำเนินการเศรษฐกิจจากหน่วยงาน กำกับดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

คณะกรรมการประกอบด้วย นายกเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรี ที่รับมอบหมายเป็นกรรมการ โดยมีรัฐมนตรี  11 กระทรวง ประกอบด้วย รมว.คลัง รมว.ต่างประเทศ รมว.ท่องเที่ยวฯ รมว.เกษตรฯ รมว.คมนาคม รมว.ดิจิทัล ฯ รมว.พาณิชย์ รมว.มหาดไทย รมว.แรงงาน รมว.อุตสาหกรรม และรมว.สาธารณสุข 

 

และมีผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท)เป็นกรรมการ และมีตัวแทนจากสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมธนาคารไทย โดยมีเลขิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สศช.) เป็นกรรมการและเลขานุการ รวมแล้วมีกรรมการ 22 ท่าน 

และอีกชุดคือ คณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจ มีหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเร่งรัดการทำงานของหน่วยงานต่างๆ ที่มีอนุกรรมการ 3 ชุด ได้แก่

-    อนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะในระยะเร่งด่วน 

-    อนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอแนะบริหารเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว 

-    อนุกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจรายสาขา เพื่อเสนอแนะในรายสาขาต่างๆ ที่มีเอกชนเข้ามาเป็นคณะทำงานด้วย 

โดยคณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วย นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตรมช.คมนาคม เป็นประธาน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เลขาธิการบีโอไอ เลขาธิการสศช. โดยมีปลัดกระทรวงต่างๆ รวมทั้งผู้ว่าธปท. เป็นกรรมการด้วย