อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา สุดทน! ม็อบธรรมศาสตร์

11 ส.ค. 2563 เวลา 8:49 น. 8.7k

อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา สุดทน! ม็อบธรรมศาสตร์ จี้ ผู้ที่อนุญาตให้จัดงาน-ผู้บริหารมหาวิทยาลัย แสดงความรับผิดชอบ ต้องทำมากกว่ากล่าวคำว่า "ขอโทษ"

นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว Chuchart Srisaeng ระบุว่า

 

....ข้าพเจ้าในฐานะศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่เห็นด้วยและขอคัดค้านการที่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยในปัจจุบันยินยอมให้กลุ่มบุคคลที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไปเป็นระบอบอื่น

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

สมชาย จี้“ผู้บริหาร มธ.”ต้องมีคำตอบมากกว่าแค่คำขอโทษ

กรณ์ย้ำชุมนุมภายใต้กรอบกม."หยุดจาบจ้วงสถาบัน" อย่าให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย

"ดร. ปริญญา" แจงขออภัยหลังกรณีชุมนุมเกินขอบเขต

ส่งข้อเรียกร้อง 3 ข้อ ถึงผู้บริหารสถาบันศึกษาทั่วประเทศ

 

ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยซึ่งได้มาจากการใช้เงินภาษีของประชาชนเพื่อใช้เป็นที่ให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติเป็นที่ชุมนุมและกระทำการไม่เหมาะไม่ควรต่อพระมหากษัตริย์โดยนำชื่อของมหาวิทยาลัยมาใช้ในการชุมนุมครั้งนี้

 

.....ทั้งๆ ที่ชาวธรรมศาสตร์ทั้งที่เป็นนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของผู้ร่วมชุมนุมซึ่งมีเพียงน้อยนิดที่ละเมิดสิทธิพระมหากษัตริย์

 

.....ขอเรียกร้องให้ผู้ที่อนุญาตให้จัดงานและผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทำของผู้ชุมนุมออกมาแสดงความรับผิดชอบและต้องกระทำมากกว่าการกล่าวคำขอโทษเพียงสั้นๆ

 

.....ผู้บริหารหรืออาจารย์ท่านใดเห็นด้วยกับการกระทำครั้งนี้ก็ควรแสดงตัวออกมาให้ชัดแจ้งไม่ใช่ซ่อนตัวแอบอยู่ข้างหลังนักศึกษา