หมายจับ “ทนายอานนท์ นำภา” มีกี่ข้อหา อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ 

07 ส.ค. 2563 เวลา 13:08 น. 1.6k

เปิดรายละเอียด หมายจับ “ทนายอานนท์ นำภา” แกนนำเยาวชนปลดแอก

จากกรณีที่วันนี้ 7 ส.ค. 63 เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุม “นายอานนท์ นำภา”  หรือ “ทนายอานนท์” ทนายความสิทธิมนุษยชนและแกนนำกลุ่มเยาวชนปลดแอก ตามหมายจับศาลอาญา

 

ฐานเศรษฐกิจตรวจสอบ หมายจับทนายอานนท์ ดังกล่าว ออกเมื่อวันที่ 6 สิงหาคมที่ผ่านมา ศาลอาญาอนุมัติหมายจับ นายอานนท์ นําภา โดยเนื้อหาระบุว่า 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เยาวชนปลดแอก” อารยะขัดขืน "เพนกวิน" ลั่นโดนหมายจับ แต่ไม่มอบตัว

รวบ "แกนนำเยาวชนปลดแอก" ตามหมายจับศาลอาญา

โพล ชี้ปชช.มอง "ม็อบเยาวชนปลดแอก" เป็นสิทธิเสรีภาพ แนะนายกฯรับฟังปัญหา

 

ซึ่งต้องหาว่ากระทําผิดฐาน ร่วมกันกระทําให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจา หนังสือหรือวิธีอื่นใดอันมิใช่เป็นการกระทํา ภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ หรือมิใช่เพื่อแสดงความคิดเห็น หรือติชมโดยสุจริต เพื่อให้เกิดความปั่นป่วนหรือกระด้าง กระเดื่องในหมู่ประชาชนถึงขนาดที่จะก่อความไม่สงบขึ้นในราชอาณาจักร 

เพื่อให้ประชาชนล่วงละเมิดกฎหมายแผ่นดิน ร่วมกันมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป ใช้กําลังประทุษร้ายขู่เข็ญว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิด การวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง โดยเป็นหัวหน้าหรือเป็นผู้มีหน้าที่สั่งการในการกระทําความผิด ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมี ผู้เข้าร่วมเป็นจํานวนมากในลักษณะมั่วสุมกันหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่าย ชุมนุมทํากิจกรรมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ใน สถานที่แออัด หรือกระทําการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย หรือในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค  

กระทําการหรือดําเนินการใดๆ ซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาด ออกไป ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อ ความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวางหรือทอดทิ้งสิ่งของหรือโดยกระทําด้วยประการอื่นใด ร่วมกันวาง ตั้ง ยืน หรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือกระทําด้วยประการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจร. ร่วมกันตั้ง วาง หรือกองวัตถุใดๆ บนถนน ร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกําลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

 

กรณีมีหลักฐานตามสมควรว่า นายอานนท์ นําภา ได้หรือน่าจะได้กระทําความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงเกินสามปี

หมายจับ “ทนายอานนท์ นำภา” มีกี่ข้อหา อ่านรายละเอียดได้ที่นี่