หมอวรงค์ แฉแนวคิด ปิยบุตร“หวังเป็นใหญ่ใต้เงาต่างชาติ”

04 ส.ค. 2563 เวลา 7:36 น. 310

หมอวรงค์ แฉแนวคิด ปิยบุตร “หวังเป็นใหญ่ใต้เงาต่างชาติ”

หมอวรงค์ แฉแนวคิด ปิยบุตร“หวังเป็นใหญ่ใต้เงาต่างชาติ”

 

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีต ส.ส. พิษณุโลก โพสต์เฟซบุ๊ค Warong Dechgitvigrom      หัวข้อ “หวังเป็นใหญ่ใต้เงาต่างชาติ”  อัดแนวคิด ปิยบุตร วนเวียนแต่เรื่องการยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศส      โดยมีข้อความว่า

 

"หวังเป็นใหญ่ใต้เงาต่างชาติ"


เราจะเห็นว่า ช่วงนี้นายปิยบุตร วนเวียนแต่เรื่องการยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศส และล่าสุดของสเปน พยายามขุดคุ้ยแต่เรื่องประวัติศาสตร์ ชาติตะวันตก เพื่อมาชี้นำสังคมไทย


ผมยังยืนยันถึงวิถีไทยและอัตลักษณ์ไทย จะเอาของฝรั่งมาชี้นำไม่ได้ นายปิยบุตร คงไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ชาติไทย คงไม่รู้จักพระมหากษัตริย์ที่สร้างแผ่นดินไทยในปีพ.ศ.1792 คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 


พระมหากษัตริย์ที่ทรงประกาศเอกราช จากพม่าในปี พ.ศ.2127 คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ที่ทรงรบเพื่อรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นคือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในปีพ.ศ.2310


พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่เสด็จยุโรปเพื่อดำเนินยุทธศาสตร์สร้างพันธมิตร เพื่อต่อรองกับเจ้าลัทธิล่าอาณานิคมอย่างอังกฤษและฝรั่งเศส 


รวมทั้งมีสายพระเนตร ที่มีการเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไป และทรงประกาศเลิกทาสอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2448 โดยไม่เกิดสงครามกลางเมืองเหมือนบางประเทศ

 

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ ทรงมีแผนการ ที่จะพระราชทานรัฐธรรมนูญ แต่คณะราษฎร์ได้ลงมือช่วงชิงเสียก่อน จึงนำไปสู่ การแย่งชิงอำนาจกันเองของคณะราษฎร์ในเวลาต่อมา


ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผน ประชาธิปไตยของไทยน่าจะพัฒนาไปมากกว่านี้ ผลพวงของการชิงสุกก่อนห่ามของคณะราษฎร์ในปีพ.ศ. 2475 จึงถือเป็นการกลัดกระดุมเม็ดแรกของประชาธิปไตยที่ผิดพลาด และส่งผลมาถึงปัจจุบัน

ปัญหาปัจจุบันของประเทศ จึงเกิดจากนักการเมืองทั้งสิ้น(คงไม่ต้องบรรยาย) ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใด 
การที่มีความพยายามโจมตีสถาบันฯ โดยไม่สนใจที่จะเปลี่ยนแปลงนักการเมือง เป็นการเบี่ยงประเด็น  ถือว่าตีโจทย์ประเทศผิดพลาด จะนำประเทศไปสู่กลียุคของสังคม และเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้าแทรกแซง


แนวคิดของคนกลุ่มนี้ จึงหวังเป็นใหญ่ภายใต้อิทธิพลต่างชาติ ตามวิถีตะวันตก..........พวกเราจะยอมหรือ???