ราชกิจจาฯประกาศแนวปฏิบัติการเปิดกิจกรรมเพิ่มเติม-มาตรการป้องกันโรคคนเข้าประเทศ

01 ส.ค. 2563 เวลา 6:39 น. 375

ประกาศแนวปฏิบัติในการเปิดกิจกรรมเพิ่มเติม-มาตรการป้องกันโรคผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ที่ 8 /2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 7) 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ศบค.ต่อ "พรก.ฉุกเฉิน" อีก 1 เดือนถึง31 ส.ค.63

เผยต่อ “พรก.ฉุกเฉิน” แต่ "ยกเลิกมาตรา 9" ไม่ห้ามชุมนุม-ใช้คุมโรคเท่านั้น

ประกาศ7ฉบับ ต่อพรก.ฉุกเฉินถึง 31ก.ค. 63 - คลายล็อกเฟส 5 เปิดกิจการสี่ยงสูง

อัพเดท ตรวจสอบข้อมูลการประกาศใช้อำนาจตาม "พรก.ฉุกเฉิน" "เคอร์ฟิว" "คำสั่ง ศบค." ล่าสุดที่นี่

 

เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการเปิดกิจกรรมเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 63 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้าไทยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19