svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

จีน+5 ประเทศเอเชียกลาง ผนึกพัฒนาประเทศ

19 กรกฎาคม 2563

จีนผนึก “ 5 ประเทศเอเชียกลาง”เสริมสร้างความร่วมมือต่อต้านการแพร่ระบาดของโควิด และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาประเทศ

วันที่ 19 ก.ค.63 พล.ต.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแถลงการณ์ร่วมของการประชุมผ่านวิดีโอของรัฐมนตรีต่างประเทศ "จีน+5 ประเทศในเอเชียกลาง ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้

จีน+5 ประเทศเอเชียกลาง ผนึกพัฒนาประเทศ

 

“เมื่อวันที่ 16 ก.ค.63 ในการประชุมทางไกลผ่านวิดีโอระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศ “จีน+5 ประเทศในเอเชียกลาง” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีนายหวัง อี้ มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน เป็นประธานการประชุม และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศในเอเชียกลาง 5 ประเทศ เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ประเทศคาซัคสถาน ประเทศคีร์กีซสถาน ประเทศทาจิกิสถาน ประเทศเติร์กเมนิสถาน และประเทศอุซเบกิสถาน”

 

สำหรับการประชุมฯ ดังกล่าว ได้มีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเชิงลึกเกี่ยวกับการเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการแพร่ระบาดของโรค การส่งเสริมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงในระดับภูมิภาค และความร่วมมือระหว่างประเทศที่ใกล้ชิด โดยมีประเด็นสำคัญ 6 ประการ ได้แก่

 

ทุกฝ่ายเห็นพ้องกันว่า การพัฒนาความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศจีนและประเทศในเอเชียกลางอยู่ในความสนใจร่วมกันของทุกฝ่าย ซึ่ง 28  ปีนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต จีนได้บรรลุผลลัพธ์โดยความร่วมมือกับประเทศในเอเชียกลางในด้านต่างๆ บนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐต่อรัฐรูปแบบใหม่ที่มีความเคารพซึ่งกันและกัน ความร่วมมือที่เท่าเทียมกันและผลประโยชน์ร่วมกัน ต่างเคารพการเลือกเส้นทางการพัฒนาของกันและกันตามเงื่อนไขระดับประเทศของตนเอง และสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างจริงจังในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์หลัก เช่น อำนาจอธิปไตยของชาติ ความมั่นคงและบูรณภาพแห่งดินแดน ฯลฯ

 

จีน+5 ประเทศเอเชียกลาง ผนึกพัฒนาประเทศ

 

รวมทั้งยินดีที่จะส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างจีนและ 5 ประเทศในเอเชียกลาง เพื่อพัฒนาและร่วมกันสนับสนุนการบำรุงรักษาสันติภาพ ความมั่นคง ตลอดจนความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคจีนและประเทศในเอเชียกลางประสบความสำเร็จอย่างมากในความร่วมมือในการต่อต้านโรคระบาดซึ่งทุกฝ่ายให้ความสำคัญอย่างเป็นเอกฉันท์ว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิดชนิดใหม่ในระดับโลกทำให้เกิดภัยคุกคามครั้งใหญ่และความท้าทายที่รุนแรงต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลกและกระบวนการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่นั้นไม่ควรมีการเลือกปฏิบัติ

 

รวมทั้งยินดีเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด การวิจัยและพัฒนาวัคซีน และการแพทย์แผนโบราณ เพื่อสร้างความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพระหว่างจีน-เอเชียกลางในด้านสุขภาพ และพัฒนาความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันระหว่างประเทศ เช่น องค์การอนามัยโลก เป็นต้น

    

 

ทั้งนี้ให้ทุกฝ่ายยินดีที่จะดำเนินการส่งเสริมการประสานงานของโครงการ “สายแถบและเส้นทาง” (ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง”Belt and Road Initiative : BRI) ที่เชื่อมโยงถึงกัน อันจะทำให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังในด้านต่าง ๆ ดำเนินความร่วมมือด้านการลงทุนและการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการร่วมกันต่อสู้กับโรคระบาดและส่งเสริมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในยุคหลังการแพร่ระบาด โดยควรขยายขอบเขตการค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสร้าง “ช่องทางที่รวดเร็ว” เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคลากรทางธุรกิจและช่างเทคนิคการผลิต

 

 

รวมทั้งยกเลิกการปิดกั้น "ช่องสีเขียว" ที่ทำให้การไหลเวียนของสินค้าข้ามพรมแดนง่ายขึ้น การสนับสนุนการสร้างรูปแบบการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบการขนส่งรวมถึงถนนและทางรถไฟที่ยั่งยืน การขยายความร่วมมือในด้านเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น อีคอมเมิร์ซ เมืองอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ แอพพลิเคชั่นเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และร่วมสร้างหุ้นส่วนเศรษฐกิจดิจิทัล

จีน+5 ประเทศเอเชียกลาง ผนึกพัฒนาประเทศ

 

โดยจีนยินดีที่จะช่วยประเทศในเอเชียกลางปรับปรุงกำลังการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพสูงสีเขียวและเกษตรอินทรีย์ไปยังประเทศจีนการให้ความร่วมมือด้านชายแดนและท้องถิ่นในการขยายการแลกเปลี่ยนบุคลากร การบรรเทาหนี้ของ G20 และเชื่อว่าความร่วมมือดังกล่าวในข้างต้นจะเป็นส่วนสำคัญของความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและประเทศในเอเชียกลาง

 

 

อย่างไรก็ดีทุกฝ่ายร่วมกันต่อต้านและประณามการก่อการร้าย ความคลั่งไคล้แบบสุดโต่ง และลัทธิแบ่งแยกดินแดนทุกรูปแบบ โดยย้ำว่า ทั้งสามประการดังกล่าวนั้น เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความมั่นคงของภูมิภาค ที่ทุกฝ่ายควรดำเนินความร่วมมือด้านความมั่นคงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อร่วมกันต่อสู้ โดยเฉพาะการลักลอบขนยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติ

 

นอกจากนี้ ทุกฝ่ายสนับสนุนกระบวนการปรองดองสันติภาพอัฟกานิสถาน และยินดีที่จะมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการเจรจา เพื่อฟื้นฟูสันติภาพและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจที่ก้าวหน้า ฝ่ายจีนสนับสนุนประเทศในเอเชียกลาง ในการเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคและจัดการประชุมผู้นำของรัฐ รวมทั้งมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในกิจการระหว่างประเทศและภูมิภาค โดยทุกฝ่ายยินดีที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในกรอบของสหประชาชาติและองค์กรระหว่างประเทศ ตลอดจนสถาบันการเงินอื่นๆ เพื่อร่วมกันจัดการกับความท้าทายระดับโลกและระดับภูมิภาค ส่วนการปกป้องระบอบพหุภาคี การต่อต้านการแทรกแซงต่อกิจการภายในของประเทศอื่นๆ การรักษาความยุติธรรมและความยุติธรรมระหว่างประเทศ เพื่อให้พัฒนาไปในทิศทางที่สมเหตุสมผลมากขึ้น

   

 

ทุกฝ่ายเน้นการขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันภายใต้สถานการณ์ใหม่ เพื่อเผชิญกับความท้าทายและปกป้องผลประโยชน์ร่วมกัน โดยการจัดตั้งกลไกการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ "จีน + 5ประเทศในเอเชียกลาง" และโดยหลักการจะจัดการประชุมขึ้นปีละครั้ง ซึ่งคู่สัญญาอาจเจรจาและนำวิธีการที่ยืดหยุ่นมาใช้ในการจัดการประชุมตามสถานการณ์ที่ต้องการ

 

บทสรุป จีนได้แสดงจุดยืนและท่าทีต่อบรรดาประเทศในเอเชียกลาง ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างฉันมิตรและเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ของจีน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับความช่วยเหลือต่อเหตุการณ์โรคระบาดในประเทศดังกล่าว รวมทั้งการยืนหยัดต่อแนวคิดการสร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน