โผล่อีกส.ส.“ภูมิใจไทย”ถือครอง“ส.ป.ก.-ภ.บ.ท.5”178ไร่“ลพบุรี”

24 พ.ย. 2562 เวลา 10:38 น. 2.8k

“อิศรา” พบอีก “เกียรติ เหลืองขจรวิทย์” ส.ส.ลพบุรี ภูมิใจไทย พร้อมภริยา ถือครองที่ดิน ส.ป.ก.4-01 รวม 3 แปลง พ่วง กรรมสิทธิ์ “ภ.บ.ท.5” 13 แปลง รวม 178 ไร่ มูลค่ากว่า 12.6 ล้านบาท

สำนักข่าวอิศรายังเดินหน้าเกาะติดตรวจสอบข้อมูลการถือครองที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ของนักการเมืองหลายพรรคมาอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำเสนอข่าวการเข้าครอบครองทำประโยชน์โดยเสียภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.5) ของนักการเมือง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

สำนักข่าวอิศรา ตรวจสอบพบว่า นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ ส.ส.ลพบุรี เขต 4 พรรคภูมิใจไทย และคู่สมรส ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระบุว่า ถือครองที่ดินประเภท ส.ป.ก. จำนวน 3 แปลง มูลค่ารวมประมาณกว่า 6 ล้านบาทเศษ และที่ดินประเภท ภ.บ.ท.5 อีก 13 แปลง แจ้งมูลค่ารวมประมาณ 12.6 ล้านบาทเศษ

ทั้งนี้ นายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ แจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช. กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ระบุว่า มีทรัพย์สินรวมกับคู่สมรสซึ่งมิได้จดทะเบียน (นางสาวทิพปภา แสงธาราทิพย์) ทั้งสิ้นรวม 124,652,605 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้นรวม 5,212,732 บาท

โดยทั้ง 2 ราย ระบุมูลค่าที่ดินรวม 102,135,750 บาท เป็นของนายเกียรติ 27,816,250 บาท และของนางสาวทิพปภา 74,319,500 บาท โดยที่ดินของนายเกียรติ แจ้งว่า ถือครอง ส.ป.ก. 4-01 ก.จำนวน 1 แปลง หมายเลข 967 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้มาเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2536 เนื้อที่ 17-2-27 ไร่ มูลค่า 2,635,125 บาท นอกจากนี้ยังถือครองที่ดินประเภท ภ.บ.ท.5 จำนวน 6 แปลง รวมเนื้อที่ 78 ไร่เศษ รวมมูลค่า 7,072,500 บาท

ส่วนนางสาวทิพปภา แจ้งว่า ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 ข จำนวน 2 แปลง หมายเลข 4834 หมู่ 3 ตำบลนาโสม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้มาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547 เนื้อที่ 16-2-3 ไร่ มูลค่า 1,313,000 บาท และหมายเลข 4596 หมู่ 4 ตำบลบ้านใหม่สามัคคี อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ได้มาเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2546 เนื้อที่ 33-3-16 ไร่ มูลค่า 2,164,500 บาท

นอกจากนี้ยังพบว่า มีการถือครองที่ดินประเภท ภ.บ.ท.5 จำนวน 7 แปลง รวมเนื้อที่ประมาณ 59 ไร่เศษ รวมมูลค่า 5,542,000 บาท รวมทั้งคู่ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. 3 แปลง มูลค่ารวม 6,112,625 บาท และที่ดินประเภท ภ.บ.ท.5 รวม 13 แปลง 178 ไร่เศษ มูลค่ารวม 12,614,500 บาท

นายเกียรติ แจ้งรายได้ต่อปี (โดยประมาณ) ระบุว่า มีรายได้จากการขนส่งกากตะกอน 5.2 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 312,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการบรรทุกกากตะกอน ส่วน น.ส.ทิพปภา มีรายได้จากเงินเดือน 2.7 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 100,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายหักจากเงินเดือน (ร้อยละ 50)

ทั้งนี้ สำนักข่าวอิศรา รายงานก่อนหน้านี้ว่า นักการเมืองที่แจ้งว่า ถือครองที่ดิน ภ.บ.ท.5 ได้แก่ 1.นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ 1,700 ไร่ ในพื้นที่ หมู่ 6 ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

2.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงรับตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 22 มกราคม 2551 - รับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 7 มิถุนายน 2553 แจ้งว่าถือครองที่ดิน ภ.บ.ท. 5 เลขที่ 2233/49 ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื้อที่ 120 ไร่ มูลค่า 3,600,000 บาท 

3.นายฉลอง เรี่ยวแรง อดีต ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย และอดีตผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีรับตำแหน่ง ส.ส.วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ถือครองที่ดิน ภ.บ.ท.5 หมู่ 7 ตำบลทับตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เนื้อที่ 45 ไร่ มูลค่า 200,000 บาท

 4.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ส.ส.ชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ แจ้ง ป.ป.ช.ตอนรับตำแหน่ง ส.ส.ถือครอง ภ.บ.ท.5 จำนวน 2 แปลงใน จังหวัดจันทบุรี และระยอง 350 ไร่ มูลค่า 70 ล้านบาท

5.นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ ส.ส.นนทบุรี พรรคเพื่อไทย แจ้งเป็นเจ้าของ ที่ดินประเภท หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) หมายเลข 2443 อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ได้มาเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2544 เนื้อที่ 49-1-99 ไร่ มูลค่า 1,480,000 บาท

6.นายสฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคภูมิใจไทย แจ้งเป็นเจ้าของที่ดิน ภ.บ.ท.5 หมายเลข 164/49 หมู่ 8 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 100 ไร่ ไม่ระบุวันเดือนปีที่ได้มา มูลค่า 8,200,000 บาท ในจำนวนที่ดิน 11 แปลงของภรรยา คือ นางเยาวดี เกี่ยวข้อง เป็นเจ้าของที่ดิน ภ.บ.ท.5 จำนวน 1 แปลง หมายเลข 162/49 ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 100 ไร่ ไม่ระบุวันเดือนปีที่ได้มา มูลค่า 8,200,000 บาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง