64 ส.ส.ถึงคิว ลุ้นคดีถือหุ้นสื่อ

24 พ.ย. 2562 เวลา 4:50 น. 3.9k

 

จากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กรณีพิพากษาการถือครองหุ้นสื่อ บริษัท วี-ลัค มีเดียฯ ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ..บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ตอนหนึ่งที่ระบุว่า

“...บริษัท วี-ลัคฯ จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551 แจ้งวัตถุประสงค์ไว้ว่า เพื่อประกอบกิจการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ แผ่นป้าย กระจายเสียงทางวิทยุ โทรทัศน์ และเคเบิลทีวี โดยแบบนำส่งงบการเงินที่บริษัท วี-ลัคฯ ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในรอบบัญชีสิ้นสุดปี 2559, 2560 และ 2561 ก็ระบุว่า บริษัทมีรายได้จากการโฆษณา ไม่ปรากฏหลักฐานว่า  บริษัท วี-ลัคฯ ได้จดแจ้งยกเลิกเป็นผู้พิมพ์ผู้โฆษณา บรรณาธิการ หรือเจ้าของกิจการตาม ...จดแจ้งการพิมพ์ ก่อนวันที่พรรคอนาคตใหม่ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครส..บัญชีรายชื่อต่อ กกต.แม้ผู้ร้องอ้างว่า ได้ปิดกิจการ และยุติการผลิตนิตยสาร เลิกจ้างพนักงานตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นมา และแจ้งต่อสำนักงานประกันสังคม หยุดดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 ก็ตาม แต่ตราบใดที่ยังไม่แจ้งยกเลิก บริษัท วี-ลัคฯ ยังสามารถประกอบกิจการอีกเมื่อไรก็ได้ จึงถือ บริษัท วี-ลัคฯ ยังเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการสื่อมวลชนอยู่จนถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง ....”

คำวินิจฉัยดังกล่าวข้างต้นกลายเป็นบรรทัดฐานที่น่าสนใจยิ่ง ล่าสุดมือกฎหมายพรรคร่วมรัฐบาลออกมาประสานเสียงตั้งข้อสังเกตจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญไว้อย่างชัดเจน

นายราเมศ รัตนะเชวง ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ บอกว่า ผลคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คดีนายธนาธร ที่วินิจฉัยขาดคุณสมบัติการเป็น .. โดยมีเนื้อหาระบุถึงบริษัทที่ถือว่าเป็นสื่อมวลชนต้องมีการจดแจ้งการพิมพ์ตามพ...จดแจ้งการพิมพ์ .. 2550 และต้องมีรายได้จากการผลิตสื่อว่า คำวินิจฉัยดังกล่าวทำให้มีความหวังมากขึ้น เพราะศาลได้เทียบเคียงให้เห็นว่า ผู้ที่จะประกอบกิจการสื่อต้องมีการไปจดแจ้งการพิมพ์ แต่กรณีของส..ประชาธิปัตย์ ไม่เคยมีการจดแจ้งการพิมพ์ เพราะมีวัตถุประสงค์ชัดเจนในการจัดตั้งบริษัทว่า ไม่ใช่กิจการสื่อ


 

 

ดังนั้น ทุกคดีของส.. ประชาธิปัตย์จึงไม่มีใครไปจดแจ้งการพิมพ์กับสำนักหอสมุดแห่งชาติ หรือต่างจังหวัดก็ไม่มีใครจดแจ้งต่อสำนักงานศิลปากรเขต และได้มีการขอเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ได้รับคำยืนยันกลับมาชัดเจนว่า ไม่มีทั้งการจดแจ้งและการยกเลิกจดแจ้งการพิมพ์ เป็นเครื่องยืนยันว่า ..ประชาธิปัตย์ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทที่ประกอบกิจการสื่อตามที่ระบุในคำร้องดังกล่าว

เช่นเดียวกับความเห็นของ นายทศพล เพ็งส้ม หัวหน้าทีมต่อสู้คดีของพรรคพลังประชารัฐ ที่ระบุว่า คำวินิจฉัยเกี่ยวกับการจดแจ้งการพิมพ์เป็นสิ่งสำคัญที่จะยืนยันได้ว่า ..รัฐบาลไม่มีใครถือหุ้นสื่อ เนื่องจากทุกบริษัทไม่ได้มีการจดแจ้งการพิมพ์แต่อย่างใด

สำหรับคดีถือหุ้นสื่อของ 64 ..จากพรรคร่วมรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน ที่อยู่ในกระบวนการศาลให้ได้รอลุ้นระทึกกันอยู่นี้ เริ่มต้นจากมีส..พรรคอนาคตใหม่ จำนวน 66 คน เข้าชื่อยื่นต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำหน้าที่บุรุษไปรษณีย์ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพส..พรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งศาลรธน.มีมติรับคำร้องไว้วินิจฉัย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 จากทั้งหมด 41 คน เหลือ 32 คน ในจำนวน 5 พรรคการเมือง ซึ่งประกอบด้วย พรรคพลังประชารัฐ 21 คน พรรคประชาธิปัตย์ 8 คน ขณะที่พรรครวมพลังประชาชาติไทย พรรคชาติพัฒนา และพรรคประชาภิวัฒน์ พรรคละ 1 คน

 

64 ส.ส.ถึงคิว  ลุ้นคดีถือหุ้นสื่อ

 

โดยให้ส..พรรคร่วมรัฐบาลทั้ง 32 คน ยื่นคำชี้แจง แก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับสำเนาคำร้อง โดยผู้ถูกร้องทั้ง 32 รายนั้น ยังไม่เข้าเงื่อนไขให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากในรัฐธรรมนูญบัญญัติเงื่อนไขว่า จะต้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่า สมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง

 

ทั้งนี้ ก่อนถึงวันครบกำหนดการขอขยายระยะเวลาการยื่นคำชี้แจง 2 วัน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายทศพล หัว หน้าทีมต่อสู้คดีของพรรคพลังประชารัฐ ได้นำคำชี้แจงพร้อมพยานหลักฐานของ ..พรรคพลังประชารัฐ และส..พรรคประชาภิวัฒน์ เข้ายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ขณะที่นายราเมศ รัตนเชวง ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ ได้นำคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานของส..พรรคประชาธิปัตย์ ที่ถูกร้องว่าถือหุ้นสื่อมาส่งยังสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ขณะที่ ..พรรคพลังประชารัฐเปิดเกมรบกลับ ด้วยการเข้าชื่อยื่น นายชวน ประธานรัฐสภา เพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพส..พรรคฝ่ายค้าน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ซึ่งศาลมีมติรับคำร้องและพิจารณา เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 จาก .. 33 คนจากพรรคร่วมฝ่ายค้านถือครองหุ้นสื่อ เข้าข่ายทำให้สมาชิกสภาพสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมมาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 93 (3) หรือไม่ ซึ่งศาลรับไว้พิจารณา 32 คน จาก 5 พรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคอนาคตใหม่ 20 คน พรรคเพื่อไทย และพรรคเพื่อชาติ พรรคละ 4 คน พรรคเสรีรวมไทย 3 คน และ พรรคประชาชาติ อีก 1 คน

วันนี้มี ..ทั้งจากพรรคร่วมรัฐบาล และพรรคร่วมฝ่ายค้านร่วมเผชิญชะตากรรมกรณีถือหุ้นสื่อซึ่งอาจเข้าข่ายขาดคุณสมบัติความเป็น ..หรือไม่ ให้ได้ลุ้นระทึกมากถึง 64 คน ใครจะรอด-ไม่รอดขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญ อีกไม่นานเกินรอ คงได้รู้กัน...

 

หน้า 14 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,525 วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2562

64 ส.ส.ถึงคิว  ลุ้นคดีถือหุ้นสื่อ

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง