svasdssvasds

ครม.อัดงบ6.59พันล้าน เพิ่มวงเงินหนุนโครงการ"บ้านมั่นคง"

25 มิ.ย. 2562 เวลา 10:03 น. 579

  ครม.อัดงบ6.59พันล้านบาท เพิ่มวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง เหตุค่าใช้จ่ายด้านวัสดุก่อสร้างเพิ่มขึ้น

ครม.อัดงบ6.59พันล้าน  เพิ่มวงเงินหนุนโครงการ"บ้านมั่นคง"

 

วันที่ 25 มิ.ย.62 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบหลักการเพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท โดยมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยให้เพิ่มกรอบวงเงินสนับสนุนจากเดิม 80,000 บาท/ครัวเรือน เป็น 89,800 บาท/ครัวเรือน หรือเพิ่มขึ้น 9,800 บาท มีผลในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ เนื่องจากเห็นว่าการดำเนินโครงการปี 2553 - 2560 ซึ่งมีการใช้งบฯ จาก 2 ส่วน คือ 1.งบฯ พัฒนาสาธารณูปโภคและที่อยู่อาศัย การพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัย การบริหารจัดการในชุมชนและสนับสนุนการพัฒนาและดำเนินโครงการ และ 2.สินเชื่อในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชุมชน แต่ทั้ง 2 ส่วน ไม่เพียงพอ เพราะราคาก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์มีราคาสูงขึ้น

 

ทั้งนี้ การขอเพิ่มกรอบวงเงินดังกล่าวจะทำให้รัฐต้องใช้งบประมาณรายจ่ายเพิ่มขึ้น จาก 55,200 ล้านบาท เป็น 61,793 ล้านบาท ตั้งแต่ดำเนินโครงการมา 20 ปี หรือเพิ่มขึ้น 6,593 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.94

ครม.อัดงบ6.59พันล้าน  เพิ่มวงเงินหนุนโครงการ"บ้านมั่นคง"

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด