สหกรณ์แท๊กซี่ยื่นพปชร. ค้าน“แท็กซี่แกร็บ”ถูกก.ม.

24 มิ.ย. 2562 เวลา 7:09 น. 827

เครือข่ายสหกรณ์แท๊กซี่ ยื่นหนังสือ พปชร.ขอพิจารณานโยบายแกร็บถูกกฏหมาย และศึกษาผลกระทบและเยียวยาผู้ประกอบการจากนโยบายเรื่องรถแท็กซี่แกร็บ ทบทวนนโยบายและปรับปรุงการพัฒนาระบบ Taxi Ok  พิจารณาความเหมาะสมของระบบค่าโดยสาร

 

 สหกรณ์แท๊กซี่ยื่นพปชร. ค้าน“แท็กซี่แกร็บ”ถูกก.ม.

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพพร้อมตัวแทนผู้ขับแท็กซี่ในเครือข่าย ได้เดินทางไปพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)เพื่อยื่นหนังสือนำเสนอข้อมูลแท็กซี่มิเตอร์ให้กับพรรคพลังประชารัฐ โดยมี นาย กอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรค มารับหนังสือจากทางเครือข่ายฯ และได้รับฟังปัญหาจากกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่กรุงเทพ

 

 สหกรณ์แท๊กซี่ยื่นพปชร. ค้าน“แท็กซี่แกร็บ”ถูกก.ม.

ทางเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ฯ ขอให้พิจารณาผลกระทบจากแนวนโยบายเรื่องรถแท็กซี่แกร็บ (Grab) ที่ผิดกฏหมายให้ถูกกฏหมาย ที่ทางกรมการขนส่งทางบกกำลังการศึกษาและพิจารณา และขอให้รัฐบาลใหม่ พิจารณากำหนดนโยบายการพัฒนาระบบแท็กซี่ของไทยเพื่อยกระดับให้ได้ระดับนานาชาติ และให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการ  ซึ่งทางเครือข่ายได้ขอให้ทางรัฐบาลใหม่ศึกษาผลกระทบและเยียวยาผู้ประกอบการจากนโยบายเรื่องรถแท็กซี่แกร็บ ทบทวนนโยบายและปรับปรุงการพัฒนาระบบ Taxi Ok  พิจารณาความเหมาะสมของระบบค่าโดยสาร จัดให้มีระบบสวัสดิการหรือประกันสังคม และ แก้ไขกฏระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพแท็กซี่เพื่อลดภาระและต้นทุนในการประกอบอาชีพ

 สหกรณ์แท๊กซี่ยื่นพปชร. ค้าน“แท็กซี่แกร็บ”ถูกก.ม.