ศาลปกครองสูงสุดชี้ขาดยกคำร้อง"เรืองไกร" ปม"บิ๊กตู่"เปิดเฟซบุคเป็นเจ้าของสื่อ

05 มิ.ย. 2562 เวลา 4:40 น. 836

ศาลปค.สูงสุดไม่รับคำร้อง"เรืองไกร" ปมขอให้ศาลสั่งเพิกถอนมติกกต. ที่ชี้ว่า "บิ๊กตู่"  มีชื่อเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กไม่เข้าข่ายเป็นเจ้าของสื่อ จี้กกต.อีกให้รีบส่งศาลรธน.วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานปมส.ส.มีชื่อถือหุ้นสื่อ เล็งร้องป.ป.ช.เอาผิดสมาชิกรัฐสภา หากโหวตนายกฯโดยไม่พิจารณาญัตติคุณสมบัติ ปม"พล.อ.ประยุทธ์"เป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐก่อน

ศาลปกครองสูงสุดชี้ขาดยกคำร้อง"เรืองไกร" ปม"บิ๊กตู่"เปิดเฟซบุคเป็นเจ้าของสื่อ
 วันนี้( 5 มิถุนายน 2562 .) ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลาง ไม่รับคำร้องที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ฟ้องคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้เพิกถอนมติกกต.ที่วินิจฉัยว่า การที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดช่องทางสื่อสารกับสาธารณชนในรูปแบบ เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ทวิตเตอร์ รวมถึงเว็บไซต์ส่วนตัว ไม่อาจถือว่าเข้าข่ายการเป็นเจ้าของกิจการสื่อมวลชนใด ๆ อันจะมีผลเป็นการเข้าลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ
 

 โดยศาลปกครองสูงสุดเห็นว่า ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการวินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ด้วยเหตุขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ ตามมาตรา 170 วรรคสาม ประกอบมาตรา 82 และมาตรา 210 ของรัฐธรรมนูญ กกต.จึงมีอำนาจที่จะพิจารณาวินิจฉัยว่ากรณีใดที่จะต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือไม่ การที่กกต.มีมติไม่รับกรณีตามหนังสือของนายเรืองไกร จึงเป็นการใช้อำนาจของกกต. อันเป็นกระบวนการและขั้นตอนที่บัญญัติไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญ ข้อพิพาทนี้จึงไม่ใช่คดีปกครองที่อยู่ในอำนาจพิพากษาของศาลปกครอง
 
ศาลปกครองสูงสุดชี้ขาดยกคำร้อง"เรืองไกร" ปม"บิ๊กตู่"เปิดเฟซบุคเป็นเจ้าของสื่อ
 
ด้านนายเรืองไกร ซึ่งเดินทางมาฟังคำสั่งศาลฯกล่าวว่า เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งเช่นนี้ ว่าเป็นอำนาจของกกต .ที่จะส่งให้ศาลวินิจฉัยหรือไม่ ก็อยากจะเรียกร้อง ให้กกต เร่งพิจารณา กรณีที่ตนเอง ได้ร้องขอให้ตรวจสอบ ส.ส.จากหลายพรรคการเมืองที่ถือครองหุ้นสื่อ ว่าเข้าข่ายทำให้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งส.ส. หรือไม่และเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยโดยเร็ว เพื่อให้ศาลฯ พิจารณาวางบรรทัดฐานว่าคำว่า "สื่อ "นั้นมีความหมายถึงอะไรบ้าง รวมถึงการมีชื่อเป็นเจ้าของเฟซบุ๊ก อินสตราแกรมด้วยหรือไม่ ซึ่งกกต. ไม่ควรเลือกที่จะส่งศาลฯพิจารณาเฉพาะในบางเรื่อง อย่างส่งเฉพาะของกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แต่ควรทำกับส.ส.คนอื่น ๆ ในมาตรฐานเดียวกัน

 นอกจากนี้นายเรืองไกรยังเห็นว่า ในวันนี้ที่ที่ประชุมสมาชิกรัฐสภาจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนั้น ทราบว่ามีญัตติของพรรคอนาคตใหม่ ที่จะเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ให้พิจารณาคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ กรณีเป็นหัวหน้า คสช ถือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ซึ่งต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่ แต่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีการแจ้งต่อน.พ. ชลน่าน ศรีแก้วส.ส.พรรคเพื่อไทยว่า ไม่มีการบรรจุญัตติดังกล่าว ให้ที่ประชุมได้พิจารณา
 

 ถ้าเป็นเช่นนี้ ก็คือจะมีการข้ามไปประชุมสมาชิกรัฐสภา เพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีเลย ตนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเคยมีกรณีของการโหวตพลเอกศิรินทร์ ธูปกล่ำ เป็นกกต.และ คุณหญิงจารุวรรณเมณฑกา เป็นผู้ว่าสตง. ที่เมื่อมีการทำผิดขั้นตอนการโหวตดังกล่าวก็ถือว่าเป็นโมฆะ ดังนั้น ถ้าที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรไม่มีการพิจารณาเรื่อง คุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ แล้วข้ามไปประชุมสมาชิกรัฐสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีเลย ก็จะถือว่าเป็นการทำข้ามขั้นตอน ตนก็จะยื่นให้ป.ป.ช.พิจารณาว่า ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเหล่านี้จงใจใช้อำนาจหน้าที่ขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 234(1)หรือไม่ หาก ป.ป.ชชี้มูลก็จะมีผลให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่
ศาลปกครองสูงสุดชี้ขาดยกคำร้อง"เรืองไกร" ปม"บิ๊กตู่"เปิดเฟซบุคเป็นเจ้าของสื่อ