svasdssvasds

ครม. ไฟเขียว! ผลศึกษา 116 โครงการ "ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้" วงเงินกว่า 1 แสนล้าน

22 ม.ค. 2562 เวลา 9:43 น. 1.2k
ครม. เห็นชอบศึกษาพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 116 โครงการ อนุมัติกรอบวงเงินปี 62-65 จำนวน 1.06 แสนล้าน เทงบกลางกว่า 448 ล้าน เดินหน้า 5 โครงการเร่งด่วน ตั้งเป้าศึกษาความเหมาะสมเสร็จภายใน 2 ปี

ณัฐพร-1
นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบหลักการการศึกษาความเหมาะสมในรายละเอียดของรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ จ.ชุมพร - ระนอง และพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราช หรือ โครงการการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor : SEC) ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เสนอรวม 116 โครงการ กรอบวงเงินปี 2562–2565 รวมทั้งสิ้น 106,790.13 ล้านบาท โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการและขอรับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบการพัฒนาดังกล่าว

ทั้งยังอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 448.70 ล้านบาท ให้สภาพัฒน์ เพื่อดำเนินโครงการจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งมีความพร้อมดำเนินการได้ทันทีในปีงบประมาณ 2562 หรือ Quick – Win จำนวน 5 โครงการ โดยตั้งเป้าศึกษาความเหมาะสมของโครงการให้แล้วเสร็จไม่เกิน 2 ปี ภายใต้กรอบการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ 1.การพัฒนาประตูการค้าฝั่งตะวันตก 2.การพัฒนาประตูสู่การท่องเที่ยวอ่าวไทยและอันดามัน 3.การพัฒนาอุตสาหกรรมฐานชีวภาพและการแปรรูปการเกษตรมูลค่าสูง และ 4.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การส่งเสริมวัฒนธรรม และการพัฒนาเมืองน่าอยู่

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ ประกอบด้วย จ.ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่และเป็นต้นแบบการพัฒนาศูนย์กลางความเจริญในแต่ละภูมิภาคของประเทศ

595959859
logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด