svasdssvasds

"3 พรรค" โชว์แก้ ศก. "ลดรายจ่าย-กระจายอำนาจ-แก้เหลื่อมล้ำ"

19 ธ.ค. 2561 เวลา 4:24 น. 375
"3 พรรค" โชว์วิสัยทัศน์แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ... 'เพื่อไทย' ชูลดรายจ่าย ด้าน 'ประชาธิปัตย์' มุ่งกระจายอำนาจ ส่วน 'พลังประชารัฐ' ใช้เทคโนโลยีแก้เหลื่อมล้ำรวม
วันที่ 18 ธ.ค. 2561 หนังสือพิมพ์ "ฐานเศรษฐกิจ" จัดงาน Dinner Talk : Go Thailand โอกาสประเทศไทย 2019 ณ ห้องแกรนด์ ฮอลล์ โรงแรม ดิ แอทธินี อะลักชัวรี คอลเลคชั่นโอเต็ล กรุงเทพ ได้เชิญ 3 พรรคการเมืองใหญ่ มาร่วมแสดงวิสัยทัศน์ "นโยบายเศรษฐกิจของพรรคการเมือง" ซึ่งประกอบด้วย นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.), นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) และนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย (พท.)


สนธิรัตนฺ์

โดย นายสนธิรัตน์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ 3 ประการ คือ ยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ เป็น Regional Connectivity และเป็นศูนย์กลางของอาเซียน สานต่อเรื่อง EEC เพราะเป็น Magnet สำคัญ ยกระดับประเทศในสิ่งที่เป็นจุดแข็งให้มีความสามารถทางการแข่งขันให้มากที่สุด โดยเฉพาะธุรกิจบริการ เช่น เรื่องของการท่องเที่ยว ให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก, ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจด้วยดิจิทัล เช่น เปลี่ยนร้านโชวห่วยให้กลายเป็นโนดของชุมชน เป็นศูนย์รวบรวมสินค้าในชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการซื้อสินค้าออนไลน์ ซึ่งทางพรรคพร้อมแล้วที่จะเสนอและส่งเสริมแนวคิดนี้

การเกษตรยั่งยืนโดยใช้การตลาดนำการผลิต ใช้ข้อมูลวิเคราะห์เพื่อกำหนดพื้นที่และปริมาณการปลูกให้สอดรับกับความต้องการของตลาด มี "กองทุนเกษตรกรรม" เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร พัฒนา และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร และสร้างเกษตรฟาร์มเมอร์ เป็นต้น

เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ กล่าวเชื่อมั่นว่า การใช้ดิจิตอล (AI) มาเป็นวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) แล้วทำให้เกิด Implementation จะช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้ตรงกลุ่มและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด


กร

ด้าน นายกรณ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ไม่อาจเปิดเผยได้ อย่างไรก็ดี นโยบายของพรรคประชาธิปัตย์นั้นได้มีการจัดลำดับไว้ชัดเจนในเรื่องนี้ โดยได้ประกาศนโยบายเรื่องของการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไปก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับพรรคประชาธิปัตย์นั้น จะทำนโยบายที่ต้องสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลก ต้องตอบโจทย์ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน 3 เรื่อง คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในภูมิภาค การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

ทั้งนี้ หากให้ขับเคลื่อนนโยบายที่ต้องการทำให้เกิดขึ้น ซึ่งวันนี้เศรษฐกิจของประเทศมีลักษณะที่ว่า "โตช้า โตกระจุก" ถ้าให้เลือกเพียงนโยบายเดียวที่จะนำมาทำ คือ การกระจายอำนาจให้กับประชาชน โดยเริ่มจากการบริหารราชการ โดยให้อำนาจท้องถิ่นในการจัดการตัวเองในทุก ๆ มิติ ทั้งในเรื่องของการบริหารและงบประมาณเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของตนเอง


กิตติรัตน์

ขณะที่ นายกิตติรัตน์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ระบุว่า 3 นโยบายสำคัญของพรรคเพื่อไทย คือ 1.ปรับโครงสร้างระบบการบริหารจัดการของรัฐให้ทำงานได้อย่างบูรณาการ 2.รัฐบาลสามารถจัดสรรประโยชน์และทรัพยากรต่าง ๆ ระหว่างรัฐ เอกชนรายใหญ่ ขนาดกลางและรายย่อย รวมถึงประชาชนได้อย่างเหมาะสม 3.ปลดปล่อยพันธนาการที่เป็นอุปสรรคในการแข่งขันให้ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ เพื่อนำไปสู่โอกาสทางการแข่งขันอย่างเท่าเทียมกัน

รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ย้ำว่า หลักคิดของพรรคที่ให้ความสำคัญมาต่อเนื่อง คือ "เรื่องของการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส" โดยเรื่องแรกที่ต้องให้ความสำคัญก่อน คือ เรื่องของการลดรายจ่าย ที่เคยทำและประสบความสำเร็จมาแล้ว ด้วยการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 ในปีแรก และลดเหลือร้อยละ 20 ในปีถัดไป

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว