svasdssvasds

ดุสิตโพล | "ย้ายพรรค" สิทธิส่วนบุคคล ปชช. ยังเลือก ชื่นชอบเหมือนเดิม

02 ธ.ค. 2561 เวลา 7:36 น. 128
"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วปรเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,180 คน หลังจากที่วันที่ 26 พ.ย. ที่ผ่านมา เป็นวันสุดท้ายที่อดีต ส.ส. ที่ต้องการย้ายพรรคจะต้องตัดสินใจเลือกสมัครเป็นสมาชิกพรรคใดพรรคหนึ่ง เพื่อให้มีคุณสมบัติครบ 90 วัน ก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือน ก.พ. 2562 จึงเป็นที่จับตาดูว่าการย้ายพรรคของอดีต ส.ส. ครั้งนี้ จะส่งผลให้แต่ละพรรคมีความเคลื่อนไหวอย่างไร โดยได้ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 28 พ.ย. ถึง 1 ธ.ค. 2561 สรุปได้ ดังนี้

1.ประชาชนคิดอย่างไร? กับการย้ายพรรคของอดีต ส.ส.
อันดับ 1 เป็นสิทธิส่วนบุคคล ขึ้นอยู่กับความสมัครใจ เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย 38.42%
อันดับ 2 เพื่ออำนาจและผลประโยชน์ เพื่อความมั่นคง ก้าวหน้า 29.33%
อันดับ 3 ไม่ว่าจะอยู่พรรคใด ขอให้ตั้งใจทำงาน พัฒนาประเทศให้ดีขึ้น 19.73%
อันดับ 4 อาจมีปัญหาภายในพรรค ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ไม่อยากอยู่ 14.92%
อันดับ 5 เป็นประเด็นทางการเมือง ทำให้ตื่นตัว อยากรู้ อยากติดตามข่าว 9.61%


2.ประชาชนคิดว่าการย้ายพรรคมีผลต่อการเลือก ส.ส. หรือไม่

อันดับ 1 มีผล 51.04%
เพราะกระทบต่อความรู้สึก ความเชื่อมั่น เชื่อใจลดลง พิจารณาจากพรรคที่ชอบ แต่ละพรรคมีนโยบายแตกต่างกัน ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่มีผล 48.96%
เพราะพิจารณาที่ตัวบุคคล ยังชอบเหมือนเดิม ดูจากผลงานที่ผ่านมา ความรู้ความสามารถ อยู่พรรคไหนก็ทำงานได้ ฯลฯ


3.ถ้า ส.ส. ที่ประชาชนเลือกครั้งที่แล้วย้ายพรรค การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนจะยังเลือกผู้สมัครคนนั้นเป็น ส.ส. อีกหรือไม่

อันดับ 1 เลือก 54.06%
เพราะชื่นชอบเหมือนเดิม การย้ายพรรคเป็นเหตุผลส่วนตัว พิจารณาจากผลงานที่ผ่านมา ทำงานดี ดูแลประชาชน ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่เลือก 45.94%
เพราะชอบพรรคเดิม นโยบายไม่เหมือนกัน ขาดอุดมการณ์ ไม่มีจุดยืน ความเชื่อมั่นลดลง ฯลฯ


61-2940_400 โปรโมทแทรกอีบุ๊ก