svasdssvasds

กรธ.มั่นใจทำร่างกฏหมายลูกเสร็จทัน 240 วัน

30 ส.ค. 2560 เวลา 11:35 น. 111
สนช.เตรียมพิจารณาวาระแรกร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 31 ส.ค.นี้ กรธ.ส่งร่างกฎหมายลูกแล้ว 4 ฉบับ มั่นใจอีก 6 ฉบับที่เหลือเสร็จทันกรอบ 240 วันตามรัฐธรรมนูญกำหนด

วันนี้ (30 สิงหาคม 2560) เว็บไซต์ http://www.radioparliament.net เผยแพร่ นายนรชิต สิงหเสนี โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยว่า กรธ. ได้ส่งร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. .... ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)แล้ว ซึ่งจะมีการพิจารณาวาระแรกในวันพรุ่งนี้(31 ส.ค.) พร้อมระบุว่า กรธ. ได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญแล้วทั้งสิ้น 4 ฉบับ ส่วนที่เหลืออีก 6 ฉบับ คาดว่าจะสามารถนำส่งให้ทาง สนช. ได้ทันตามกรอบเวลา 240 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งจะอยู่ในช่วงต้นเดือนธันวาคม

IMG_0980

ส่วนความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หลังผ่านความเห็นชอบวาระ 3 ไปแล้ว ทาง กรธ. ไม่มีข้อโต้แย้งต่อประธาน สนช. แต่อย่างใด แต่ทางประธาน กสม. ได้ทำหนังสือไปยัง ประธาน สนช. โดยระบุถึง 6 ประเด็น เพื่อให้เห็นว่าร่างประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. นั้น มีถ้อยคำหรือบทบัญญัติซึ่งไม่ชอบด้วยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ และในขั้นต่อไปทาง สนช. จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย ทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย  สนช. 5 คน กรธ.  5 คน และจากองค์กรอิสระอีก 1 คน คือประธาน กสม.  ทั้งนี้ ทาง กรธ. ได้ตั้งเตรียมรายชื่อ กรธ. ที่จะเข้าร่วมเป็นกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายไว้แล้ว คือ 1.นางจุรี วิจิตรวาทการ 2.นายนรชิต สิงหเสนี  3.นายเธียรชัย ณ นคร 4.พล.ต.วิระ โรจนวาศ และ5.นาย ปกรณ์ นิลประพันธ์  ซึ่งจะเสนอไปยัง สนช. พิจารณาต่อไป