svasdssvasds

'บุญทรง' เล่นแง่! ฟ้องกลับ 'บิ๊กตู่'

18 ส.ค. 2560 เวลา 4:54 น. 115
---18 ส.ค.60--- คดีหมายเลขดำเลขที่ 1861 / 2559 ระหว่างนายบุญส่งเตริยาภิรมย์ผู้ฟ้องคดีกับนายกรัฐมนตรีที่หนึ่งกับพวกสี่คนผู้ถูกฟ้องคดีคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางการปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฏหมาย ว่า นายกรัฐมนตรีที่หนึ่งกับพวกสามคนมีคำสั่งที่ 453 / 2559 รอวอ 19 กอยอ 2559 ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยไม่ชอบด้วยกฏหมายกรณีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีขณะที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อาศัยโอกาสในการปฎิบัติหน้าที่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฏหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐจีทูจีเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายและห้องไต่สวนสี่ชั้นสองอาคารศาลปกครองถนนแจ้งวัฒนะ

6560797722057