svasdssvasds

'พรเพชร' รับคำร้อง34 สนช.ให้ตีความวาระผู้ตรวจการแผ่นดินขัดรธน.หรือไม่

11 ส.ค. 2560 เวลา 10:15 น. 130
พรเพชร รับคำร้อง 34 สนช.ให้ส่งร่างกฎหมายผู้ตรวจการแผ่นดินให้ศาล รธน.วินิจฉัย กำหนดให้ผู้ตรวจการฯชุดปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระ ขัดรธน.หรือไม่ ชี้ กรธ.-ผู้ตรวจฯส่งข้อโต้แย้งก่อนให้ศาลรธน.ตีความ

วันนี้ (11 ส.ค. 60) - นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า ได้รับคำร้องจากกลุ่มสมาชิกสนช.จำนวน 34 คน นำโดยนพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกสนช.เพื่อขอให้ประธานสนช.ส่ง ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีเนื้อหาขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 หรือไม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยประเด็นที่กลุ่มสมาชิกสนช.สงสัยว่าอาจขัดต่อรัฐธรรมนูญ คือ การกำหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินชุดปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งจนครบวาระตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 56 บทเฉพาะกาลของร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวที่สนช.มีการแก้ไข โดยคำร้องดังกล่าวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญพ.ศ.2560 เพราะมีการเข้าชื่อหนึ่งในสิบตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนด

นายพรเพชร กล่าวอีกว่า คำร้องดังกล่าวยังไม่ได้ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพราะอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และผู้ตรวจการแผ่นดินว่าจะมีการโต้แย้งมาหรือไม่ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 16 ส.ค. ซึ่งหากโต้แย้งมาก็จะต้องตั้งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาต่อไป แต่หากเมื่อพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วโดยที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและกรธ.ไม่ได้โต้แย้งมา ก็จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ทันที ทั้งนี้การยื่นเรื่องคำร้องไม่ได้เป็นความขัดแย้งภายในสนช. ถึงแม้ว่าในระหว่างการพิจารณาร่างพ.ร.บ.นี้ได้มีการแก้ไขเนื้อหาแล้ว แต่เป็นกรณีที่สมาชิกสนช.ใช้สิทธิยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย อย่างไรก็ตามการยื่นนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจน ก่อนที่จะเป็นปัญหาในอนาคต

นายพรเพชร กล่าวอีกว่า สำหรับร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญที่สนช.ได้ส่งไปให้นายกรัฐมนตรีจนถึงขณะนี้มีทั้งสิ้น 3 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2.ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง และ 3.ร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง.