svasdssvasds

‘ยิ่งลักษณ์’ปิดคดีข้าว เหยื่อเกมการเมืองที่ลึกซึ้ง

02 ส.ค. 2560 เวลา 23:50 น. 234
“ยิ่งลักษณ์” แถลงปิดคดีจำนำข้าว ยก 6 ประเด็นแจง ลั่นเป็นเหยื่อของเกมการเมือง ยํ้าไม่ได้ทำอะไรผิด วอนศาลพิพากษาคดีตามข้อเท็จจริง ด้าน “ประยุทธ์” ปัดชี้นำศาล-ไม่เคยสั่งกระบวนการยุติธรรม

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยนายชีพ จุลมนต์ รองประธานศาลฎีกา เจ้าของสำนวนคดีจำนำข้าว ที่อัยการสูงสุด (อสส.) เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำเลย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กรณีละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าว จนก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐหลายแสนล้านบาท

++“ยิ่งลักษณ์” ยก6ปมแจง
นางสาวยิ่งลักษณ์ ใช้เวลา 1 ชั่วโมงแถลงปิดคดีความยาว 19 หน้า รวม 6 ประเด็น ดังนี้ 1.ถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย นับตั้งแต่ต้นนํ้า คือในชั้นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่เร่งรีบ รวบ รัดชี้มูลความผิดด้วยพยานเอกสารเพียง 329 แผ่น ไต่สวนเพียง 79 วัน และชี้มูลความผิดหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งเพียง 1 วัน กลางนํ้า คือ ชั้นการฟ้องคดีของโจทก์ (อัยการสูงสุด) เนื่องจากรายงานของ ป.ป.ช.มีข้อไม่สมบูรณ์เพียงพอและไม่มีพยานหลักฐานพอที่จะดำเนินคดีได้ สุดท้ายในชั้นของการฟ้องคดีและการไต่สวนในศาล อาทิ มีการฟ้องนอกสำนวน ป.ป.ช. ในชั้นการพิจารณาคดีโจทก์มีการเพิ่มเติมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานใหม่ เช่น รายงานผลการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ เป็นต้น

[caption id="attachment_188683" align="aligncenter" width="503"] นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี[/caption]

2.ยืนยันว่าจำนำข้าวเป็นนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์ และดำเนินการตามรัฐธรรมนูญปี 2550 ไม่ได้เป็นการกำหนดนโยบายที่ผิดพลาดและเกิดความเสียหายตามที่โจทก์กล่าวหา ทั้งยังดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา ซึ่งมีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามตามรัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 75 มาตรา 176 และมาตรา 178
3.ไม่ได้เพิกเฉย ละเลย และไม่มีอำนาจระงับยับยั้งโครงการตามอำเภอใจ เพราะกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการบริหารนโยบายรับจำนำข้าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี

4.การดำเนินโครงการนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหาย แต่เป็นโครงการที่คุ้มค่า ไม่เป็นภาระต่องบประมาณที่เกินสมควร หรือเป็นปัญหาต่อหนี้สาธารณะ ไม่เสียวินัยการเงินการคลังของประเทศจนกระทั่งต้องระงับหรือยุติโครงการ
5.ไม่ได้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลใดหรือโดยทุจริต และ 6.ไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตในการระบายข้าวซึ่งเป็นงานระดับปฏิบัติที่มีคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวเป็นผู้รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ นอกจากนี้การระบายข้าวเป็นไปตามยุทธศาสตร์การระบายข้าวในสต๊อกของรัฐบาลซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และกรมการค้าต่างประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554

++ลั่นเป็นเหยื่อเกมการเมือง
“ดิฉันเป็นเหยื่อของเกมการเมืองที่ลึกซึ้ง จึงหวังพึ่งศาลสถิตยุติธรรมได้โปรดพิจารณาบนพื้นฐานข้อเท็จจริง และสภาวะแวดล้อมในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรี ไม่ใช่การตั้งสมมติฐานที่ใช้สภาวะแวดล้อมของปัจจุบันที่เปลี่ยนไปแล้วมาตัดสินการดำเนินการของดิฉันในอดีต

นโยบายรับจำนำข้าวเป็นนโยบายสาธารณะที่มุ่งช่วยเหลือชาวนา ไม่ใช่ “พาณิชย์นโยบาย” ที่คิดกำไร ขาดทุนกับชาวนาผู้ยากไร้และตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่มีทั้งฝ่ายนโยบายและฝ่ายปฏิบัติ ต่างต้องรับผิดชอบงานของตนเอง ในฐานะผู้กำกับนโยบายไม่ใช่ในฐานะผู้ปฏิบัติ หากมีผู้ปฏิบัติกระทำผิดในขั้นตอนใด ย่อมเป็นความรับผิดชอบของบุคคลนั้นๆ”

TP3-3252-A ++ย้ำไม่ได้ทำอะไรผิด
ระหว่างการแถลงปิดคดีด้วยวาจา นางสาวยิ่งลักษณ์ ถึงกับสะอื้นเมื่อกล่าวถึงเป้าหมายการดำเนินนโยบายเพื่อประโยชน์ชาวนาโดยยํ้าว่า ดิฉันไม่ได้ทำอะไรผิด สิ่งที่ดิฉันทำ คือ การใช้ประสบการณ์ของผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่เกิดในต่างจังหวัด มีโอกาสได้รับรู้ สัมผัสความทุกข์ยากแสนสาหัสของชาวไร่ชาวนา ซึ่งประเทศนี้เคยเรียกพวกเขาว่า เป็นกระดูกสันหลังของชาติ และเรียกร้องให้คนไทยทุกคน เกื้อหนุนดูแล ดิฉันก็ได้ทำแล้วในโครงการรับจำนำข้าวเป็นผลพิสูจน์ อย่างเป็นรูปธรรมแล้วว่าช่วงที่มีโครงการรับจำนำข้าวชาวนามีคุณภาพ ชีวิตที่ดีขึ้น ลูกหลานมีโอกาสเรียนต่อ นับเป็นความภูมิใจในชีวิตที่ครั้งหนึ่งดิฉันได้มีโอกาสผลักดันนโยบายนี้ให้กับชาวนา

ก่อนที่ศาลจะตัดสินคดีนี้ ใคร่ขอวิงวอนศาลได้โปรดพิจารณาพิพากษาคดีนี้ตามข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายและพยานหลักฐานที่เข้าสู่สำนวนโดยชอบและโดยสุจริต ไม่รับฟังการชี้นำจากฝ่ายใดๆ แม้แต่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ผู้กุมชะตาและอำนาจรัฐที่พูดชี้นำคนในสังคมเกี่ยวกับคดีของดิฉัน
ทั้งนี้ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีนี้ในวันที่ 25 สิงหาคมนี้

++“ประยุทธ์”ปัดชี้นำคดีข้าว
ด้านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ชี้แจงถึงกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ระบุมีการชี้นำคดีจำนำข้าวว่า “ผมไม่เคยต้องไปสั่งอะไรกับกระบวนการยุติธรรม เพียงแต่ให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้น โดยไม่ไปก้าวล่วง ถือเป็นหลักการของรัฐบาลที่ต้องเป็นเช่นนี้ ผมไม่เคยต้องไปสั่ง และก็สั่งไม่ได้อยู่แล้ว”

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37 ฉบับที่ 3,284 วันที่ 3 -5 สิงหาคม พ.ศ. 2560