ระยองคิกออฟ "ตลาดนัดแก้หนี้นอกระบบ" รวม 83 ล้านบาท

14 ม.ค. 2567 | 08:39 น.

ผู้ว่าฯระยอง คิกออฟจัดตลาดนัดแก้หนี้ ให้คำปรึกษาไกล่เกลี่ย แนะอาชีพ ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบ พบเป็นหนี้นอกระบบ 1,484 ราย ยอดหนี้รวม 83 ล้านบาท

วันที่ 14 ม.ค.2567 ที่หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดแก้หนี้ จังหวัดระยอง 2567 ครั้งที่ 1 ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง เข้าร่วม และมีประชาชนชาวจังหวัดระยอง ที่เป็นหนี้นอกระบบ เข้าร่วมการไล่เกลี่ยหนี้ จำนวน 1,484 ราย 

ภายในงานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเปิดบูธบริการ ประกอบด้วย ศาลจังหวัดระยอง ศาลแขวงระยอง สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดระยอง สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง สำนักงานคลังจังหวัดระยอง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง และอำเภอ 8 อำเภอ 
 

สำหรับบรรยากาศในงาน มีกิจกรรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหนี้สิน การวางหลักทรัพย์ การตั้งผู้กำกับดูแลคดี การให้ความรู้ คำปรึกษาทางกฎหมายและคดี การให้คำปรึกษาเข้าถึงแหล่งเงินทุน การแนะแนวการประกอบอาชีพ การสาธิตการประกอบอาชีพสร้างรายได้ โดยการทำเครื่องดื่มสมุนไพร

ระยองคิกออฟ "ตลาดนัดแก้หนี้นอกระบบ" รวม 83 ล้านบาท

นอกจากนร้ยังเปิดรับร้องเรียนร้องทุกข์ รับคำร้องกู้เงินกองทุนช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน  ขณะที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และอำเภอ 8 อำเภอได้มาเปิดรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ และแนวทางแก้ไขด้วย

นายไตรภพ กล่าวว่า การจัดงานตลาดแก้หนี้ดังกล่าว จัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบระดับจังหวัด และอำเภอ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ และเจ้าหนี้และการออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ในการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสร้างงาน สร้างอาชีพ 

 

สำหรับจังหวัดระยอง มี ประชาชนมาลงทะเบียนขอแก้หนี้นอกระบบตามนโยบายของรัฐบาล จำนวน 1,484 ราย มีเจ้าหนี้ 1,009 ราย ยอดหนี้รวม 83,341,789.73 บาท ไกล่เกลี่ยหนี้สำเร็จ 5 ราย เป็นเงิน 816,800 บาท ปัญหาที่เกิดขึ้นการไกล่เกลี่ยที่ผ่านมาคือ เบื้องต้นขอความร่วมมือเจ้าหนี้แล้ว แต่กลับไม่ยอมมา ซึ่งการไกล่เกลี่ยจะต้องเกิดขึ้นทั้ง 2 ฝ่าย ก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเชิญมาทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อหาแนวทาง หรือทางออกร่วมกัน หรือพบกันครึ่งทาง

ระยองคิกออฟ "ตลาดนัดแก้หนี้นอกระบบ" รวม 83 ล้านบาท

ทั้งนี้จังหวัดระยองตั้งเป้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบดังกล่าวภายในเดือน มี.ค.67 นี้ ต้องแก้ไขให้ได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้เป็นหนี้นอกระบบที่มาลงทะเบียนดังกล่าว